SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

ULAŞTIRMA KORİDORLARI VE GÜZERGÂHLAR | Src Belgesi src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 


ULUSAL ULAŞTIRMA MEVZUATI
ANAYASA HUKUKU
TİCARET HUKUKU
İŞ HUKUKU
MEDENİ HUKUK
VERGİ HUKUKU
YASAL SORUMLULUKLAR
SİGORTA VE SORUMLULUK SİGORTALARI
ULUSAL SÖZLEŞMELER
GÜMRÜK VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
FİNANSAL YÖNETİM
GÜZERGÂH BELGE VE MALİYET ANALİZLERİ
TİCARİ BELGELER
VERGİ KANUNLARI VE UYGULAMALARI
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNTEMİ
PAZARLAMA
İNSAN KAYNAKLARI VE DAVRANIŞ YÖNETİMİ
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE SÜREÇ YÖNETİMİ
BİLGİ İŞLEM VE HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
LOJİSTİK, SEVKIYAT VE DEPO YÖNETİMİ
TAŞIMACILIK POLİTİKALARI
ULAŞTIRMA KORİDORLARI VE GÜZERGÂHLAR
TAŞIMACILIK TİPLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI
KURUM VE KURULUŞLAR
PAZARA GİRİŞ ŞARTLARI
AETR, ADR VE YÜKLEME GÜVENLİĞİ
İLK YARDIM
TEKNİK STANDARTLAR
TRAFİK GÜVENLİĞİ
ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATI
CMR KONVANSİYONU
CMR SORUMLULUK SİGORTALARI
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
TIR MEVZUATI
ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR
DIŞ TİCARET MEVZUATI VE TESLİM ŞEKİLLERİ

ULAŞTIRMA KORİDORLARI VE GÜZERGÂHLAR


ULAŞTIRMA KORİDORLARI VE GÜZERGÂHLAR

 

ANADOLU'NUN İPEK YOLLARI

Milattan sonraki ilk yüzyıllarda, Romalılar zamanında, seyahat olgusu neredeyse bugünkü düzeyine ulaşmıştı. Kuzey Denizi'nden Sahra'ya, Atlas Okyanusu'ndan Tuna nehri kıyılarına ve Mezopotamya'ya kadar üç kıtada, ünlü "Via Appia" gibi yaklaşık 90.000 kilometreyi bulan çift şeritli bulvarlar, 200.000 kilometre uzunluğunda Arnavut kaldırımı ve bazalt döşeli yollar, geçitler, viyadükler ve tünellerden oluşan bir yol şebekesi kurulmuştu. Yer ve mesafe belirten mil taşları ve yol levhaları, 30–40 kilometrede bir yolcuların konakladıkları hanlar, düzenli gemi hatları, günümüzün seyahat acentelerinin ilk ataları olan "seyahat danışma büroları" bulunuyordu. Hatta yollar, kentler, mesafeler, kıyılar, limanlar, demir atılabilecek yerler, içme suyu kaynakları, çeşitli halkların gelenekleri, lokantalar gibi seyyahlar için gerekli tüm bilgileri içeren ve ilk haritaların temelini oluşturan güzergâh haritaları bile vardı. 4. ve 5. yüzyıllarda, Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte yok olan bu olağanüstü seyahat sisteminin düzeyine 19. yüzyıla değin ulaşılamadı.

 

Anadolu'da İpek Yolu:

 

Kuzeyde: Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Sivas, Tokat, Amasya, Kastamonu, Adapazarı, İzmit, Istanbul,

                 Edirne;

Güneyde: Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya,

                 Isparta, Antalya, Denizli merkezlerini izlemektedir.

Ayrıca, Erzurum, Malatya, Kayseri, Ankara, Bilecik, Bursa, İznik, İzmit, Istanbul güzergâhının da kullanıldığı bilinmektedir.

 

Kuzey ve Güney güzergâhlarında bulunan Sivas ile Kayseri bağlantısıyla oluşan Antalya-Erzurum güzergâhının uzantısı, Anadolu'yu Iran ve Türkmenistan'a bağlamaktadır.

 

Bu ticaret aksında, karayolunun yanı sıra deniz yolu da kullanılmış olup, Karadeniz'de Kuzeyden gelip Batum üzerinden Trabzon, Samsun, Sinop, Istanbul, Bursa, Gelibolu, Venedik; Akdeniz'de Suriye üzerinden Antakya, Antalya, Izmir (Foça), Avrupa hattını izlemektedir.

 

14. yüzyıldan sonra, Osmanlılar döneminde de önemini sürdüren İpek Yolu, Yeni Çağda yapılan kesifler sonucu canlılığını yitirmeye başlamıştır.

 

Meslekleri gereği sürekli uzun yolculuklar yapan ortaçağ tacirleri, güvenlik nedeniyle genellikle büyük guruplar oluşturarak seyahat etmeyi tercih ederlerdi. Zamanla, Venedik, Cenova, Marsilya, Anvers, Londra, Lizbon gibi kentlerde toplanmaya ve işlerini bu merkezlerden yönetmeye başladılar.

 

Yeni deniz rotaları, birbirlerine çok uzak ülkeler arasında çeşitli ilişkilerin kurulmasına ve ticaret ağının dünya çapında genişlemesine neden oldu. Lizbon ve Sevilla gibi dünyaya açılan şehirler, Venedik gibi eski ticaret merkezlerinin yıldızlarını söndürdüler. Ticaret, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağladı, bilinmeyen yerlerin keşfini ve Amerika'ya yerleşimi hızlandırdı. Bin tonluk ağır ticaret gemileri, Avrupalı tacirlerin mallarını okyanuslarda taşıyorlardı. Hindistan deniz rotasının çizilmesi, Amerika'nın keşfi ve dünyanın çevresinin dolaşılması, kapitalist temellere dayanan yenidünya düzeniyle birlikte, siyasal ve toplumsal alanda köklü değişimlerin yaşandığı bir çağın başlangıcını belirliyordu.

 

TİCARET YOLLARININ GEÇMİŞİ

 

Balkanlardaki Yollar

 

Rusya'dan gelen sağkol :

 

Viyana'dan gelen orta kol  :

 

Antik Roma'nın via Egnatia'sını izleyen sol kol :

 

 

 


 

 

 

ASYA-AVRUPA TİCARETİNDEKİ GÜZERGÂHLAR

 

1.Güzergâh: Doğu Akdeniz – Cenova - Orta ve Kuzey Avrupa

 

2.Güzergâh: Karadeniz-İstanbul-Ege

 

3.Güzergâh: İzmir-Selanik-Viyana-Hamburg

 

4.Güzergâh: Karadeniz-Tuna-Viyana

 

20. Yüzyılın Ulaştırma Koridorları ve Güzergâhları

 

1980'lerin sonunda Berlin Duvarının yıkılışı ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte başlayan süreç içerisinde Avrupa Birliği (AB) kendisini yeniden konumlandırma ihtiyacını hissetti. Bu konumlandırma perspektifinde, öncelik ticaretin serbestleşmesi ve siyasi nüfuz alanını genişletme amacını taşıyan Doğu ve Güney Avrupa ile bütünleşme politikası oldu. Taşıma altyapı yatırımları bu yeni dönemin katalizörü olarak değerlendirilirdi. AB'nin 2000'li yıllar ve sonrası dönem ihtiyaçlar hiyerarşisinde ise "enerji politikaları" ve "yeni pazar arayışları" ilk sıraları aldı.

 

Sovyetler Birliğinin parçalanması ile Doğu Bloğunun çökmesi ve söz konusu ülkelerin piyasa ekonomisine geçmeleri sonucunda ortaya çıkan ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmeler, Batı Avrupa ülkelerinin ulaştırma ile ilgili stratejilerini değiştirmelerine yol açmıştır.


1990'lı yıllarda Eski Doğu Bloğu ülkeleri, Doğu Almanya, Polonya, Çekoslovakya, Slovakya, Romanya ve Bulgaristan, dünya ile entegrasyon hedefiyle birlikte gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri ile ticari, sosyal ve kültürel etkileşimlerini artırdılar. Yugoslavya'nın çözülüşüyle Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya'nın bağımsızlıklarını ilan etmesi Balkanlar'da yeni bir dönemi başlatmış oldu. Diğer taraftan Sovyetler Birliği çöküşü Rusya, Ukrayna, Belarus, Gürcistan, Letonya, Latvia, Estonya, Moldova, Azerbaycan, Nahçıvan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Ermenistan'ın doğmasına neden oldu.


2000'li yıllarla birlikte, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Orta Asya'da yaşanan birtakım belirsizlikler, politik ve ekonomik bakımdan istikrarsız yapı çok sürmedi ve yavaş yavaş ortadan kalkarak kendisini zaman içinde dengeli büyümeye, altyapı yatırımlarına ve yeni dönem ulaştırma-enerji projelerine bıraktı.

 

Kendi ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesi ve entegrasyonunun diğer Avrupa ülkelerini de içine alan bir ulaşım ağının sağlanmasıyla gerçekleşeceğine inanan Avrupa Topluluğu,  Merkezi Doğu Avrupa ülkeleri ve diğer çevre ülkeleriyle ulaştırma alanında işbirliği amacıyla Pan- Avrupa kavramı yaratmıştır.


Pan Avrupa Taşıma Koridorları fikrinin başlangıç dönemi 1990'lara dayanmaktadır. 25–26 Haziran 1990 da Dublin ve 14–15 Aralık 1990 Roma'da yapılan AB Toplantılarında "Avrupa için Taşıma Politikaları" vizyonu ortaya konmuştur. 11 Eylül 1991 tarihinde Budapeşte’de Avrupa içsuyolu ve taşıma deklarasyonu açıklanmıştır.


29–31 Ekim 1991'de "Pan-Avrupa Taşıma Konferansı" çerçevesinde Tüm Avrupa için Taşıma Politikalarını meydana getiren "Prag Deklarasyonu" oluşturulmuştur.

Bu konferans, "Avrupa Sivil Havacılık Konferansı", "Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyi Başkanlığı", "Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu" ve "Avrupa Taşıma Bakanları Konferansı"nın işbirliği sonucu gerçekleşmiştir.

Prag Deklarasyonu içerisinde AB taşıma politikaları tüm taşıma türleri açısından ele alınmıştır. Daha sonra 14–16 Mart 1994 Girit'te yapılan ikinci ve 23–25 Haziran 1997 Helsinki'de yapılan üçüncü konferansta Pan Avrupa Taşıma Politikalarının temelleri inşa edilmiştir. Bu planlamalarda Birlik üyeleri arasında harmonizasyonun sağlanması, gelecekteki ihtiyaçlara yönelik programlar, taşıma türlerinde güvenlik ve hepsinden önemlisi Bölge İlkeleri ve AB aday ülkeleriyle ilişkiler taşıma boyutları ile analiz edilmiş ve

çalışmalara konu olan on adet öncelikli koridor belirlenmiştir.

 

Ayrıca Avrupa-Asya Kara Köprüsü (Euro-Asian Land Bridge) adı altında Avrupa’dan Orta Asya’yı geçerek Doğu Asya’ya ulaşımını sağlayan başka bir proje daha ortaya atılmıştır.

 

Böylece Pan-Avrupa ile Trans-Asya koridorları birbirine bağlanması hedeflenmiştir.

 

Bu koridorlar aynı zamanda şu güzergahlar ile de uyuşmaktadır:

 

Trans-Sibirya Koridoru,

Trans-Asya Koridoru,
Trans-Asya Orta Koridoru (İpek Yolu),

Trans-Asya Güney Koridoru ve

TRACECA (Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru).

 

Ayrıca, çalışmaların daha fonksiyonel yürütülebilmesi amacıyla Pan-Avrupa ulaştırma koridorlarının dört bölgede ele alınması önerilmiştir:

 

1. Karadeniz Bölgesi

      Karadeniz, Merkez ve Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya Ülkelerini, Kara Deniz ve Hazar Denizi

      üzerinden kombine taşımacılıkla birbirine bağlamaktadır.

2. Adriyatik-Ege Bölgesi

3. Barents Avrupa-Kuzey Kutbu

4. Akdeniz Bölgesi

Türkiye Karadeniz Bölgesi içerisinde değerlenmektedir.

İlk üç bölge; Phare  ve Ispa (Aday ülkeler için kurduğu) mali araçları veya Tacis (Bağımsız Devletlere Teknik Yardım Programı) ile desteklenirken, Akdeniz Bölgesi, Meda tarafından desteklenmektedir

 


Pan-Avrupa Taşıma Konferansları kapsamında belirlenen on taşıma koridoru ve buna uygun altyapı planları geliştirilmiştir. Bu koridorların geçtiği ülke ve güzergâhlar aşağıdaki gibidir.

 

  

TEN-T kapsamında geliştirilen Deniz Güzergâhları (Motorways of the Sea - MOS)

 

Trans-Avrupa Şebekesi ’nin ( TEN ), karayolu kısmı otoyol ve yüksek hızlı yollardan oluşmakta,

Trans-Avrupa demiryolu şebekesi ise, yüksek hızlı tren şebekesi, kombine taşımacılık şebekesi konvansiyonel demiryolu şebekesini kapsamakta ve demiryolunun özellikle karayolu rekabet edebileceği yerlerde, mevcut ve gelecekteki trafik akışının yeterli olduğu demiryolunun en uygun taşıma birimini oluşturduğu bölgelerde demiryolu hatlarını oluşturulması amaçlamaktadır.

 

 

 

TEN projesi kapsamında planlanan 14 projeden 9 adedi demiryolları ile ilgilidir.

 

 1. Berlin-Verona Demiryolları 959 km

 2. Paris-Bxl-Köln-Amsterdam-Londra HST

 3. Paris-Güneybatı Almanya HST

 4. Madrid-Dax, Perpignan Fransa HST

 5. Rotterdam-Rhine, Betuwe 161 km Bileşik hat

 6. Lyon,Fransa-Torino İtalya  Demiryolu

 7. Pathe-Igoumenitsa karayolu 1640 km

 8. Lizbon-Valladolid Karayolu 460 km

 9. İrlanda, Demiryolu - Feribot bağlantısı.

10. Milano Havaalanı ve yol bağlantıları

11. Danimarka-İsveç, tünel, köprü, yol bağlantısı.

12. Oslo-Kopenhag-Stockholm; 1300 km karayolu ve 2000 km demiryolu

13. İngiltere demiryolu hatları.

14. İrlanda-İngiltere-Benelüks karayolu ve feribot bağlantılarıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEN projesi

Pan-Avrupa Taşıma Koridorlarının Geçtiği Ülke ve Güzergahlar

 


 

1. Helsinki-Varşova 1000 km kara ve demiryolu, maliyet 683 milyon ECU.

2. Berlin-Moskova 1830 km kara ve demiryolu, maliyet 2710 milyon ECU.

3. Berlin Kiev 1640 km kara ve demiryolu, maliyet 3410 milyon ECU.

4. Dresden-Selanik-İstanbul 3285 km kara ve demiryolu, maliyet 9820 milyon ECU

5. Venedik-Kiev 1600 km kara ve demiryolu, maliyet 6270 milyon ECU.

6. Gıdansk-Zilina 800 km karayolu, 700 km demiryolu, maliyeti 3300 milyon ECU.

7. Tuna nehrinin, nehir gemileri içi 2300 km derinleştirme ve genişletilmesi.

8. Durres-Varna 905 km kara-demiryolu.

9. Helsinki-Dedeağaç 3400 km kara ve demiryolu, maliyeti 3990 milyon ECU.

10. Belgrad

 

KORİDORLAR

 

Koridor 1

Baltık Karayolu 445 km., Batlık Demiryolu 550 km., kara-demiryolu.


Helsinki (Finlandiya), Tallinn (Estonya), Riga (Latvia), Kaunas - Klaipeda (Litvanya) Varşova - Gdansk (Polanya), Kaliningrad (Rusya)

 

Koridor 2

Kara ve demiryolu, çoğunlukla birbirine paralel, Toplam uzunluk 1.830 km.


Berlin (Almanya), Ponzan - Varşova (Polanya), Brest - Minsk (Belarus)  Smolensk - Moskova - Nizhni Novgorod (Rusya)

 

Koridor 3

Kara ve demiryolu, çoğunlukla birbirine paralel, Toplam uzunluk 1.640 km.


Berlin - Dresden (Almanya), Wroclaw - Katowice - Krakow - (Polanya), Lviv – Kiev (Ukrayna)

 

Koridor 4

Avrupa'yı Güneydoğu Avrupa'ya bağlamaktadır. Toplam uzunluk 3.258 km.
Kara ve demiryolu, ferry bağlantısı, hava ve deniz limanları, kombine taşıma,

Berlin - Dresden - Nurnberg (Almanya), Prag - Brno (Çekoslavakya), Viyana (Demiryolu) - (Avusturya), Bratislava - (Slovakya), Gyor - Budapeste - (Macaristan)  Arad - Craiova - Bucharest - Köstence (Romanya), Sofya - Plovdiv (Bulgaristan)  Selanik (Yunanistan), İstanbul (Türkiye)

 

Koridor 5

Kara ve demiryolu. Toplam uzunluk 1.600 km.


Venedik - Trieste (İtalya), Koper - Ljubljana - Maribor (Slovenya), Macaristan Sınırı - Budapeşte - (Macaristan), Uzgorod - Lviv - Kiev (Ukrayna)


Güzergâh A:

 Bratislava - Zilina - Kosice (Slovakya)  Rijeka - Zagreb- Osijek (Hırvatistan)  Budapeşte - (Macaristan)


Güzergâh B:

Rijeka - Zagreb - (Hırvatistan)  Macaristan Sınırı - Budapeşte - (Macaristan)


Güzergâh C:

 Ploce - Saraybosna (Bosna-Hersek)  Osijek - (Hırvatistan)  Budapeşte - (Macaristan)

 

Koridor 6

Kara ve demiryolu, Koridor 5 ile bağlantı, kombine taşıma,  Toplam uzunluk 1.800 km.


Gdansk - Katowice (Polonya)- Zilina (Slovakya)


Güzergâh A:

Grudziadz - Ponzan (Polonya)


Güzergâh B:

Katowice (Polonya) - Ostrova (Çekoslavakya) - Koridor 4 ile bağlantı.

 

Koridor 7

Danube suyolu ile Almanya'dan Karadeniz'e; Rhine ve Main Nehir yolu ile Kuzey Denizi ile bağlantı.


Almanya, Avusturya, Bratislava (Slovakya), Györ-Gönyü (Macaristan), Hırvatistan, Sırbistan, Ruse-Lom (Bulgaristan), Moldova, Ukrayna, Köstence (Romanya)

 

Koridor 8

Kara ve demiryolu, Durres Limanı, Bitola'da kombine taşıma, Toplam Uzunluk 1.300 km.


Durres - Tiran (Arnavutluk), Skopje - Bitola (Makedonya), Sofya - Plovdiv - Dimitrovgrad - Burgaz - Varna (Bulgaristan)

 

Koridor 9

Kara ve demiryolu, liman bağlantısı, Toplam Uzunluk 6.500 km.


Helsinki (Finlandiya), Vyborg - St. Petersburg - Pskov - Moskova – Kaliningrad (Rusya), Kiev - Ljubasevka (Ukrayna) - Kishinev (Moldova) - Bucharest (Romanya) - Dimitrovgrad (Bulgaristan) - Alexandroupoli (Yunanistan)


Güzergâh A:

 Ljubasevka - Odessa (Ukrayna)


Güzergâh B:

 Kiev (Ukrayna) - Minsk (Belarus) - Vilnius - Kaunas – Klaipeda (Litvanya), Kaliningrad (Rusya)

 

Koridor 10

Kara ve demiryolu, liman bağlantısı, Toplam Uzunluk 2.360 km.


Salzburg (Avusturya) - Villach - Ljubljana (Slovenya) - Zagreb - Belgrad - Nis - (Hırvatistan) - Skopje (Makedonya) - Selanik (Yunanistan)


Güzergâh A: Graz (Avusturya) - Maribor (Slovenya) - Zagreb (Hırvatistan)


Güzergâh B: Belgrad - Novi Sad (Sırbistan) - Budapeşte (Macaristan)


Güzergâh C:
Nis - Sofya (Bulgaristan) - Koridor 4 Bağlantısı.


Güzergâh D: Bitola (Makedonya) - Florina - Via Egnata - Igoumenitsa (Yunanistan)

 

 

TRACECA (Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru).


 

Karadeniz’de kıyısı olan ülkeleri birbirine bağlar. Ayrıca, Pan-Avrupa Koridorlarla AB’ye ve TRACECA ile Kafkasya ve Orta Asya ülkelerini, Karadeniz üzerinden kombine taşımacılık ile bağlar.

Karadeniz’de Bükreş ve Varna’ya Pan-Avrupa Koridorlar ile gelen TIR ve Vagonların, Feribotlarla Gürcistan’ın Poti Limanına taşınmasıdır. Taşıma Poti-Bakü kara taşımacılığından sonra, Hazar Denizi de Feribotla aşılarak Orta Asya’ya ulaşır.

 

 

 

Koridor 4

 


 

 

IV. Dresden İstanbul Koridoru’nun önemi

 

 

IV. Dresden-İstanbul Koridoru Macaristan dâhil tüm Orta Avrupa’yı aşarak İstanbul’a ulaşan en kısa arterdir. Budapeşte’de Trans-Avrupa Ulaşım Ağları ile buluşmakta ve İstanbul’a yönlendiği temel hattır.

            (Ayrıca, X. Koridorda, İstanbul’u Avrupa’ya güneyden bağlayacaktır.)

 

IV. Koridor demiryolu ağı tüm ülkelerde tamamlanınca, hız saatte 200–160 km olacaktır. Böylece 3.600 km civarında olan İstanbul-Köln arası 36 saatte alınabilecektir.

 

IV Koridor, İstanbul üzerinden İpek Yolu ile Yakındoğu, Kafkaslar ve Orta Asya’ya giden en eski ve temel hattır. Bugün TAR-S (Trans Avrasya Güney Ağı) denilen hattın İstanbul-Ankara-Kafkasya ve Mersin İran ana arter iyileştirilmeli ve hızlandırılmalıdır.

 

IV Koridor,  Anadolu ve Yakındoğu’ nun Avrupa pazarına bağlanması için Marmara Denizi’nin de TRACECA kapsamında kombine taşımacılıkla aşılması projesiyle TAR-S ile birleşmelidir.

 

ULUSLARARASI KARAYOLU PROJELERİ

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun savaş nedeniyle yıkıma uğramış olan Avrupa’ya etkin yardım sağlanması için bir komisyon kurulması yolundaki panelinde, 28 Mart 1947 tarihinde Ekonomik ve Sosyal Konsey, Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun kurulma kararını almış ve görevlerini belirlemiştir. Türkiye AEK’nın kurucu üyeleri arasındadır.

 

Komisyonun temel amacı, Avrupa ekonomisinin yeniden inşaası, Avrupa’daki ekonomik faaliyet düzeyinin yükseltilmesi, Avrupa ülkelerinin gerek birbirleriyle gerekse diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerinin idame ettirilmesi ve geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. AEK, hükümetlerin teknik uzmanlarının ortak konular üzerinde anlaşmaya vardığı, kapsamlı stratejiler ve politikalar oluşturdukları bir forum niteliğindedir.

 

Ülkemizdeki E yolları olarak bilinen Avrupa-Uluslararası Yol Ağı, üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletler AEK’ca ülkeleri birbirine bağlayan karayollarının geliştirilmesini teşvik amacıyla kullanıma konmuş bir sistemdir.Uzun çalışmalar sonucunda 16 Eylül 1950’de Cenevre’de “Milletlerarası Ana Trafik Arterleri İnşaası Deklarasyonu” imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

Ülkemizde Avrupa sınırlarında E-80 ve E-90 numaraları ile giren iki anayol, sisteme ve amaca uygun olarak İran ve Irak sınırlarında Asya ve Ortadoğu Uluslararası Yol Ağlarına bağlantı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.E Yollarının Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine uzatılması konusundaki çalışmalara paralel olarak ülkemizdeki mevcut E Yolları Ağına ılave olarak öneri güzergahlar geliştirilmiş olup, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğine iletilmiştir. 21-23 Ekim 1996 tarihinde 90. Ana Çalışma Grubu Toplantısında önerilen E-97 ve E-95 hatları kabul edilmiştir.

 

 E  Yolları :   ( http://www.kolayharita.com/harita/?id=818 )

 

 

Türkiye Transit Karayolu (TETEK) Projesi :

 

İran, Irak ve Suriye ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerimiz zaman içerisinde sürekli değişkenlik göstermiştir. Ülkemizin ulaşım alt yapısının en önemli bölümünü, karayolu ulaşım ağı oluşturmuştur. Kıtalararasında, bir geçiş bölgesinde yeralan Türkiye kendi ulusal gelişmesi kadar, bölgenin birliği açısından da karayolu ağının gerekliliği noktasından hareketle Türkiye’nin belkemiğinde yaklaşık 3200 Km. yolu kapsayan Türkiye Transit Karayolu (TETEK) projesini gerçekleştirmiştir. Bu proje kapsamına giren yol ağı, toplam yol ağının %5’ini teşkil etmektedir. 

 

Türkiye Transit Karayolu, Bulgaristan sınırında Kapıkule’den başlayarak İstanbul üzerinden Gerede - Ankara yolu ile bir kolu Suriye sınırına, diğeri Irak’a devam etmekte, Gerede’den ayrılan kuzey kolu ise Refahiye, Erzincan’dan geçip İran sınırında sona ermektedir.

 

Söz konusu yol, Avrupa ve Orta Doğu Karayolu ağını en uygun şekilde tamamladığı gibi, Avrupa ülkelerinden, Orta Doğu, Batı Asya ve Kuzey Afrika’ya doğru trafik akışının sağlandığı en kısa yoldur.

 

TETEK güzergahında, yerli ve yabancı ağır taşıt trafiğinin yoğunluğu ve mevcut trafik yükünü taşımakta yetersiz kalması gibi nedenlerle  1982 yılından itibaren öncelikli bölümlerden başlayarak bir iyileştirme ve takviye programı başlatılmıştır. Bu proje yeni yol yapımını hedef almamaktdır. Asıl amaç, yerli ve yabancı ağır taşıt trafik talebini karşılayacak şekide mevcut yolun fiziki standardını yükseltmektir. Bunun yanında bazı küçük geometrik geliştirmeler, dış ülkelerde uygulanan biçimde gereken yerlerin ışıklı ikazla donatılması, düşey ve yatay işaretlemenin gerekli seviyeye çıkarılması bu projeyle sağlanacaktır.

TETEK Projesi Kuveyt Fonu ve Dünya Bankası Kredisi kullanılarak tamamlanmıştır.

 

Kuzey - Güney Avrupa Otoyolu  (TEM) Projesi :

 

Kısa adı TEM olarak bilinen, Kuzey - Güney Avrupa Otoyolu Projesi, 1977 yılında, Helsinki Nihai Belgesi kararları doğrultusunda 10 Avrupa Ülkesinin katılımı ile Avrupa Ekonomik Komisyonu(ECE) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) desteğinde başlatılmış ve halen devam etmekte olan uluslararası bölgesel bir projedir.

 

Türkiye ile birlikte, Avusturya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Polonya ve Yugoslavya’nın üyelikleri ile kurulan projede Doğu Avrupa’da gerçekleşen değişimler ve geçişler nedeniyle TEM hatlarının bütünlüğünün bozulması sonucunda üye ülke sayısı zaman zaman değişmiştir. 1997 yılı itibariyle projeye üye ülkeler Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Hırvatistan, İtalya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya ve Türkiye’ dir.

 

Projelendirme, yapım, bakım ve işletme standartlarında ortak ve uyumlu uygulamaların hedeflendiği, başlangıçta yaklaşık 10.000 km. lik bir otoyolu ağının tesisini öngören TEM Projesi kuzeyde Polonya'nın Gdansk kentinden başlamakta, 10 ülke üzerinden geçerek Adriyatik, Ege ve Karadeniz sahillerine erişmekteydi. Ancak Doğu Avrupa ülkelerinin sosyal ve ekonomik yapılarında son yıllarda görülen değişmelere ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan yeni ilişkilere paralel olarak TEM Projesine doğu-batı istikametinde yeni hatlar ilave edilerek TEM ağı yaklaşık 20 149 km.ye çıkartılmıştır. TEM ağının son durumu aşağıdaki haritada verilmektedir. Ülkemiz sınırları içerisinde kalan bölümü ise; Kapıkule, İstanbul, Ankara, Aşkale güzergahını takiben Trabzon'da Karadeniz'e, doğuda Gürbulak, batıda Afyon üzerinden İzmir ve Ege Denizi'ne, güney ve güneydoğu'da ise Yayladağ ve Cizre hudut kapılarımıza ulaşmaktadır. Esasen KGM'ce yürütülmekte olan otoyolu yapım programının çok büyük bir bölümü ülkemizdeki TEM güzergahları ile çakışmaktadır. Ayrıca, Gerede-Samsun-Trabzon-Rize-Hopa güzergahının da TEM ağına ilave edilmesi konusunda Birleşmiş Milletler Cenevre Daimi Temsilciliği ve TEM Proje Ofisine müracaatta bulunulmuş ve 26. Yönlendirme Komitesi Toplantısında projeye dahil edilmiştir.Böylece TEM'in Türkiye sınırları dahilindeki yol uzunluğu 5 556 Km. olmuştur.

           

TEM Projesinin ana amacı 20149 km.’lik otoyolu ağının tesis edilmesi olmakla birlikte, proje çalışma proğramında, otoyolların planlama, projelendirme, yapım, bakım ve işletmesi ile ilgili çok sayıda mühendislik konusu ele alınmakta, ortak çalışmalar  gerçekleştirilmekte ve Birleşmiş Milletler Dokümanı olarak yayınlanmaktadır. Ülkemiz TEM Projesi faaliyetlerinde, özellikle 1984’den itibaren aktif rol oynamakta ve önemli katılımlarda bulunmaktadır.

 

                           

,

 

 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) :

 

Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Ermenistan, Gürcistan, Moldava ve Ukrayna’nın üyesi olduğu bu projenin amacı, üye ülkelerin ana merkezlerinin birleştirilmesi yanında Karadeniz çevresinde düzenli ulaşımı sağlayacak bir karayolu ağı oluşturulmasıdır.

 

KEİ projesinin karayolu ulaşımı konusundaki en önemli hedefi, ilk aşamada üye ülkelerin ana akslarından oluşan yol ağının belirlenmesi ve belirli standartlara ulaştırılmasıdır.

 

KEİ Projesi kapsamında Karadeniz Ring Koridorunun belirlenmesi çalışmaları sürdürülmekte olup, Pan Avrupa Koridorları ile entegrasyonu konusunda da çalışmalar mevcuttur.       

 

 

KEİ' nin üzerinde durduğu dört önemli ulaştırma projesi:

 

a)Kuzey Güney yönlerinde, Baltık Denizi Orta Rusya, Azak ve Karadeniz arasında Pan-Avrupa 9 uncu koridoru,

b)Doğu-Batı yönlerinde, Adriyatik Denizi, Karadeniz, Orta Asya arasında Pan Avrupa 8 inci koridoru,

c)Tuna-Don Volga nehirleri arasında Pan Avrupa 7 inci koridoru ve

d)Karadeniz Pan Avrupa Ulaştırma Alanı (Karadeniz PETRA' sı).

 

Uluslararası RO-LA Güzergâhları

ÖBB-DB           Graz/Wien-Regensburg, Wels-Mainz

ÖBB-MAV        Wels-Budapeşte / Sopron / Szeged

ÖBB-CD           Vlilach-Ceske-Budejovice

ÖBB-SZR         Wels-Nove Zamky

ÖBB-SZ           Salzburg-Ljubljana-Trieste

DB-FS              Manching-Brenner Freilburg/Singen-Milano

DB-CH  Freiburg-Lugano

ÖBB-CD           Dresden-Lovosice

MAV-SZ           Szeged-Ljubljana/Sezena

 

 

Türkiye’den-Avrupa’ya RO-LA Tren Güzergâhları

 

 

 

1. Güzergâh :    Türkiye(İstanbul)-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya(Wels) 2119 Km.

                        Seyir Süresi: 87 saat

2. Güzergâh :    Türkiye(İstanbul)-Bulgaristan-Sırbistan, Karadağ-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya (Wels)

                        1962 Km. Seyir Süresi: 72 saat

3. Güzergâh :    Türkiye(İstanbul)-Bulgaristan-Sırbistan, Karadağ-Macaristan Avusturya (Wels) 1840 Km.

                        Seyir Süresi: 70 saat

 

 

RO RO GÜZERGÂHLARI

 

Avrupa Hattı:                                                              Karadeniz Hattı:

 

PENDİK/HAYDARPAŞA – TRİESTE                             SAMSUN-NOVOROSSISKY

TEKİRDAĞ – TRİESTE                                                SAMSUN-ILYICHEVSKY

AMBARLI – TRİESTE                                                  ZONGULDAK-UKRAYNA

KUMPORT – TRİESTE                                                ZONGULDAK-NOVOROSSISKY           

DİKİLİ  -  VOLOS (Yunanistan)                                    TRABZON-SOCHI

KEPEZ -  BRİNDİSİ                                                     RİZE-POTİ

ÇEŞME – TRİESTE                                                     DERİNCE-ILYICHEVSKY

ÇEŞME - BARİ/BRİN./ANC                                          DERİNCE – KÖSTENCE

 

inf_roromap      

 

 

Haydarpaşa-Trieste                             57 Saat        1152 mil

Ambarlı-Trieste                                   57 Saat        1152 mil

Trieste-Çeşme                         60 Saat          942 mil

Çeşme-Trieste                         60 Saat          942 mil

Zonguldak-Odessa       (Ukrayna)        22 Saat          330 mil

Samsun-Novorossisky      (Rusya)       15 Saat          214 mil

Zonguldak-Skadovsk   (Ukrayna)         20 Saat          305 mil

Trabzon-Sochi         (Rusya)    12 Saat          155 mil

Rize-Poti                        (Gürcistan)      6 Saat            85 mil

Mersin - Magosa                                 12 Saat

 

 

 

Önemli şehirlerin Trieste ye Uzaklıkları:

 

Stuttgart            705 km                                  Marsilya             995 km

Münih                508 km                                  Lyon                  889 km

Köln                1078 km                                  Paris                1275 km

Hannover         1139 km                                  Antverp            1273 km

Hamburg         1295 km                                  Brüksel            1232 km

Frankfurt            908 km                                  Rotterdam        1334 km

Strasbourg        839 km                                  Amsterdam      1349 km

 

2006-2007 YILI GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ 

 

AVUSTURYA’YA VE AVUSTURYA’DAN TRANSİT OLARAK YAPILACAK TAŞIMALAR 
 

Avusturya’dan transit geçecek ancak taşıdıkları yük cinsi itibariyle Avusturya belgesi alamayan taşıtlar, Avusturya, Macaristan, Slovenya veya İtalya’dan trene binmek suretiyle Avusturya’dan transit geçeceklerdir.

 

 Avusturya’ya veya Avusturya’dan transit olarak yapılacak taşımalarda izlenecek güzergâhlar;

 • Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala-Yunanistan)  - Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Avusturya veya Almanya,
 • Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala-Yunanistan) - Bulgaristan - Sırbistan ve Karadağ - Macaristan - Avusturya veya Almanya,
 • Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala-Yunanistan) - Bulgaristan - Sırbistan ve Karadağ - Hırvatistan - Slovenya - Avusturya veya Almanya
 • Trieste (Ro-Ro) - İtalya - Avusturya veya Almanya
 • Çeşme – İtalya – Avusturya - Almanya

 

İTALYA, FRANSA, İSPANYA, PORTEKİZ’E YAPILACAK TAŞIMALAR İLE İTALYA VE / VEYA FRANSA’DAN TRANSİT GEÇEREK  DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNE YAPILACAK TAŞIMALAR 

 

 İzlenecek Güzergâhlar:

(İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz ve İsviçre haricindeki Ülkelere gidecek taşıtlara İtalya ve/veya Fransa geçiş belgesi verilmediği için bunların dışındaki ülkeler dikkate alınmamıştır.) 

 • İpsala (veya Çeşme)- Yunanistan (RO-RO veya feribot) - İtalya - Fransa - İspanya Portekiz
 • Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) -   Bulgaristan - Yunanistan - (RO-RO veya feribot) -  İtalya Fransa - İspanya - Portekiz (A maddesi)
 • Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan)  - Bulgaristan - Sırbistan ve Karadağ - Hırvatistan  Slovenya - İtalya (F maddesi)
 • Trieste varışlı RO-RO – İtalya – Fransa – İspanya – Portekiz
 • Trieste varışlı RO-RO – İtalya – İsviçre
 • Çeşme – İtalya – Fransa – İspanya – Portekiz
 • Çeşme – İtalya – İsviçre
 • Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan)  - Bulgaristan - Sırbistan ve Karadağ - Hırvatistan - Slovenya - İtalya - Fransa - İspanya – Portekiz 

 

 

MAKEDONYA, ARNAVUTLUK VE SIRBİSTAN-KARADAĞ KOSOVA BÖLGESİNE YAPILACAK TAŞIMALAR 

 

Makedonya, Arnavutluk veya Sırbistan-Karadağ Cumhuriyeti’nin Karadağ veya Kosova bölgesine yük götürecek taşıtlar İpsala veya Kapıkule’den çıkış yapabilirler.  

Bu ülkelerden yük almak üzere Türkiye’den boş çıkış yapacak taşıtlar Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yaparak Bulgaristan - Makedonya güzergâhını takip edeceklerdir. 

 

Dolu çıkış yapacak taşıtlar ise;

 •  Kapıkule  veya Hamzabeyli (veya İpsala / Çeşme -  Yunanistan) Bulgaristan- Sırbistan ve Karadağ - Arnavutluk,
 • Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala / Çeşme - Yunanistan) Bulgaristan- Kosova Özerk Bölgesi
 • İpsala / Çeşme - Yunanistan- Arnavutluk- Karadağ - Kosova Özerk Bölgesi güzergâhını kullanacaklardır. 

 

 

YUNANİSTAN’A YAPILACAK TAŞIMALAR 

Yunanistan’a yük götürecek taşıtlar, taşıdıkları yükün cinsine ve tonajına bakılmaksızın Çeşme Limanı, İpsala, Hamzabeyli ve Kapıkule’den çıkış yapabilirler. 

 

 

BOSNA-HERSEK, HIRVATİSTAN, SLOVENYA VE SIRBİSTAN-KARADAĞ’A YAPILACAK TAŞIMALAR 

 

Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya ve Sırbistan-Karadağ’a taşıma yapacak taşıtlar taşıdıkları yükün cinsi ve miktarına bakılmaksızın aşağıdaki güzergâhları takip edebilirler. 

 

Sırbistan-Karadağ’dan yük alacak taşıtlar boş olarak Kapıkule’den çıkış yapabileceklerdir. 

 

İzlenecek Güzergâhlar: (Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Slovenya’ya)

 • Kapıkule- veya Hamzabeyli (veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) Bulgaristan - Romanya - Macaristan – Slovenya
 • Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala / Çeşme - Yunanistan) Bulgaristan - Sırbistan ve Karadağ  Hırvatistan – Slovenya
 • Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) Bulgaristan - Sırbistan ve Karadağ.  Hırvatistan - Bosna-Hersek
 • Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) Bulgaristan- Sırbistan ve Karadağ - Bosna-Hersek - Hırvatistan – Slovenya
 • Trieste varışlı RO-RO - İtalya - Slovenya - Hırvatistan - Bosna-Hersek (Sırbistan ve Karadağ)
 • Çeşme - İtalya - Slovenya - Hırvatistan - Bosna-Hersek (Sırbistan ve Karadağ)
 • Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala / Çeşme - Yunanistan) Bulgaristan - Sırbistan ve Karadağ

 

ROMANYA, MACARİSTAN, ÇEK CUMHURİYETİ, SLOVAK CUMHURİYETİ, POLONYA, ALMANYA, İSVEÇ, NORVEÇ, FİNLANDİYA, DANİMARKA, BELÇİKA, HOLLANDA, FRANSA, İNGİLTERE, LÜKSEMBURG, İSVİÇRE, İSPANYA, PORTEKİZ VE İRLANDA’YA YAPILACAK TAŞIMALARDA; 

 

Bu başlıkta yer alan ülkelere yapılacak taşımalarda izlenecek güzergâhlar:  

 1. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan)  – Bulgaristan – Romanya – Macaristan     – Avusturya – Almanya
 2. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) Bulgaristan – Romanya –Macaristan ve/veya Avusturya’dan trenle geçiş – Almanya
 3. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala/ Çeşme -Yunanistan)  – Bulgaristan – Romanya – Polonya – Almanya
 4. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan)   – Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovak Cumh. – Çek Cumh. – Almanya
 5. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan)  - Bulgaristan – Sırbistan-Karadağ – Macaristan – Avusturya – Almanya
 6. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan)  – Bulgaristan – Sırbistan-Karadağ. – Macaristan ve/veya Avusturya’dan trenle geçiş – Almanya
 7. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan)  – Bulgaristan – Sırbistan-Karadağ. – Macaristan – Slovak Cumh. – Çek Cumh. – Almanya
 8. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala  / Çeşme -Yunanistan)  – Bulgaristan – Sırbistan-Karadağ. – Hırvatistan – Slovenya – Avusturya – Almanya
 9. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala  / Çeşme -Yunanistan)  – Bulgaristan – Sırbistan-Karadağ – Hırvatistan – Slovenya ve/veya Avusturya’dan trenle geçiş – Almanya
 10. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala / Çeşme -Yunanistan)  – Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Slovak Cumh. – Polonya
 11. Kapıkule veya Hamzabeyli ( veya İpsala  / Çeşme -Yunanistan)  – Bulgaristan – Sırbistan-Karadağ – Macaristan – Slovak Cumh. – Polonya
 12. Kapıkule veya Hamzabeyli (veya İpsala / Çeşme -Yunanistan) -Bulgaristan-Romanya-Polonya
  1. Trieste varışlı (RO-RO) (veya Çeşme-İtalya) –Avusturya – Macaristan – Slovakya- Polonya
  1. Trieste varışlı (RO-RO) (veya Çeşme-İtalya) Avusturya – Çek Cum.- Polonya
  2. Trieste varışlı (RO-RO) (veya Çeşme-İtalya) – Avusturya –Almanya- Polonya
  3. Trieste varışlı (RO-RO) (veya Çeşme-İtalya) – Avusturya –Almanya-İsviçre

 

 

14 03 2007

Bulgaristan'ın süre ve kota sınırlaması getirmesi ve kilometre başına 9 dolar istemesi üzerine Ulaştırma Bakanlığı TIR güzergâhını değiştirmeyi düşünüyor. Kapıkule'nin işlevini de büyük ölçüde azaltacak olan proje uygulanırsa TIR'lar Pendik veya Bartın'dan yüklenip Ukrayna'ya deniz yoluyla getirilecek. Viking treni ile Beyaz Rusya üzerinden Litvanya'nın Klaipede Limanına gidecek TIR'lar Avrupa'ya feribot seferleriyle dağıtılacak.

 

TÜRKİYE İÇİ ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK GÜZERGÂHLARI

 

 

tir_guzergahi

A- TRANSİT GÜZERGÂHLARI (GİDİŞ-GELİŞ)

 

1-Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli Sınır Kapısı -----------

İstanbul, İzmit, Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa, Sarp sınır kapısı, Türkgözü sınır kapısı, Dilucu sınır kapısı ve Gürbulak sınır kapısı

 

E.80-İstanbul-İzmit-Sakarya-Düzce

 

(a) Akçakoca ayrımı-Alaplı-Kdz. Ereğli-Zonguldak (RO-RO) veya; Yeniçağa-Mengen-Devrek-Zonguldak 

      (RO-RO)

 

b) Bolu-Gerede-Merzifon-E. 95-Havsa-Samsun (RO-RO) ve Sinop

 

c) Bolu-Gerede-Merzifon-E.95-Havza-Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-E.97-Rize-Hopa-Sarp sınır kapısı

 

d) Bolu-Gerede-Merzifon-E.95-Havza-Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-E.97-Rize-Hopa-Artvin-Ardahan-

    Türkgözü sınır kapısı

 

e) Bolu-Gerede-Merzifon-Amasya-Erzincan-Erzurum-Doğubeyazıt-Iğdır-Aralık-Dilucu sınır kapısı veya  

    Horasan-Karakurt-Kağızman-Tuzluca-Iğdır-Aralık-Dilucu sınır kapısı

 

f) Bolu-Gerede-Merzifon-Amasya-Erzincan-Erzurum-Doğubeyazıt-Gürbulak sınır kapısı veya

   Bolu-Ankara Yozgat-Sivas-Erzincan-Erzurum-Doğubeyazıt-Gürbulak sınır kapısı

 

2- Dereköy sınır kapısı :

 

E.87-Dereköy-Kırklareli-Karacaoğlan-E.80 Transit yolu

 

 

 

 

3- Kapıkule, İpsala------------Tekirdağ (RO-RO)   :

 

a) E.80-Kapıkule-Büyükkarıştıran-Muratlı-Tekirdağ (RO-RO)

 

b) E.84-İpsala-Tekirdağ (RO-RO)

 

4- Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala---------- Cilvegözü ve Yayladağ sınır kapıları:

 

E.80-İstanbul-İzmit-Bolu-Ankara-E.90-Aksaray-Adana-İskenderun-E.91-Cilvegözü ve Yayladağ sınır kapıları

 

5- Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala-------------Habur sınır kapısı     :

 

E.80-İstanbul-İzmit-Bolu-E.89-Ankara-E.90-Aksaray-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa-Cizre-Habur sınır kapısı

 

6- Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala-----------İzmir ve Çeşme (Deniz giriş-çıkış)      :

 

Keşan-Gelibolu-Eceabat (veya Gelibolu-Lâpseki) Çanakkale-Ayvalık-Menemen-İzmir ve Çeşme RO-RO

 

7- Çeşme, İzmir-----------Yayladağ, Cilvegözü ve Habur sınır kapıları    :

 

E. 96-Uşak-Afyon-Isparta-Eğirdir-Şarkîkaraağaç-Beyşehir-Konya-Karapınar-Pozantı-Adana-

     a) Antakya-Yayladağ sınır kapısı

     b) Antakya-Cilvegözü sınır kapısı

 

E.90- Gaziantep-Şanlıurfa –Cizre--Habur sınır kapısı

 

8- Çeşme, İzmir------------Sinop, Samsun, Trabzon, Sarp ve Türkgözü sınır kapısı       :

 

    a)E.96-İzmir-Uşak-Afyon-Sivrihisar-E.90-Ankara-E.88-Kırıkkale-Delice-Çorum-Merzifon-E.95-Sinop  

   veya Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-E.97-Rize- veya

 

    b) E.96- İzmir- Uşak- Afyon- Sivrihisar- E.90- Ankara- E.88- Yozgat- Sivas- Erzincan- Aşkale-E.97-

    Bayburt-Gümüşhane-Trabzon-Rize

 

    c)  Hopa-Artvin-Ardahan-Türkgözü sınır kapısı

 

    d) Hopa-Sarp sınır kapısı

 

9- Çeşme, İzmir-------------Dilucu ve Gürbulak sınır kapıları       :

 

E.96-Uşak-Afyon-Sivrihisar-E.90-Ankara-E.88-Kırıkkale-Yozgat-Sivas-E.80-Erzincan-Erzurum-

 

      a) Horasan-Karakurt-Kağızman-Tuzluca-Iğdır-Aralık-Dilucu sınır kapısı

      b) Doğubayazıt-Gürbulak sınır kapısı

 

10- Mersin, İskenderun---------Gürbulak, Dilucu ve Türkgözü sınır kapıları      :

 

Mersin veya İskenderun -E.90-Toprakkale-Gaziantep-Şanlıurfa- E.99-Diyarbakır-Baykan-Bitlis-

 

    a) E.99-Adilcevaz-Erciş-Muradiye-Doğubayazıt- Gürbulak sınır kapısı

    b) Adilcevaz-Erciş-Muradiye-Doğubayazıt- Iğdır-Aralık-Dilucu sınır kapısı

    c) E.99- Adilcevaz-Patnos-Ağrı-Horasan-Kars-Türkgözü sınır kapısı

    d) E.90-Pozantı-Niğde-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Horasan-Kars-Türkgözü sınır kapısı

    e) E.90-Pozantı-Niğde-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Horasan-Karakurt-Kağızman-Tuzluca-Iğdır-

         Aralık-Dilucu sınır kapısı

    f) E.90-Pozantı-Niğde-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Ağrı-Doğubeyazıt-Gürbulak sınır kapısı

 

 

 

 

 

 

11- Mersin, İskenderun-----------Giresun, Trabzon, Sarp sınır kapısı     :

 

E.90-Pozantı-Niğde-Kayseri-Sivas-Refahiye-Erzincan-Aşkale-E.97-Bayburt-Gümüşhane-Trabzon

 

     a) Trabzon-Giresun

     b) Trabzon-Hopa-Sarp sınır kapısı

 

12- Sarp, Hopa----------Gürbulak sınır kapısı     :

 

Hopa-Artvin-Olur-Göle-Kars (veya Hopa-Artvin-Ardahan-Hasköy-Susuz-Kars)-Digor-Tuzluca-Iğdır-

 

     a) Aralık-Dilucu sınır kapısı

     b) Doğubeyazıt-Gürbulak sınır kapısı

 

13- Tüm giriş-çıkış kapılarından------Yalova, Gemlik, Mudanya, Bandırma:

 

    a) E.80-İzmit-Gölcük-Yalova-Gemlik-Mudanya-E.90-Bursa-Bandırma

    b) Bandırma-Lâpseki-Çanakkale

    c) Bandırma-Biga-Çan-Çanakkale

    d) E.90-Bursa-Eskişehir-Sivrihisar

 

14- Kapıkule, Dereköy, Pazarkule----------İpsala sınır kapısı:

 

E.87-Havsa-Uzunköprü-E.84-İpsala sınır kapısı

 

15- Samsun---Mersin ve İskenderun (Deniz giriş çıkış), Yayladağ, Cilvegözü ve Habur sınır kapıları:

 

  Samsun-E.95-Amasya-E.80-Suşehri-Refahiye ayrımı-E.88-Sivas-Kayseri-Niğde-E.90-Pozantı veya

  Samsun-E.95-Merzifon-Çorum-Kırıkkale-Ankara-E.90-Aksaray-Pozantı

 

      a) Mersin

      b) Adana-İskenderun-Antakya-Yayladağ veya Cilvegözü sınır kapısı

      c) Adana-Gaziantep-Şanlıurfa-Cizre-Habur sınır kapısı

 

16- Esendere Sınır Kapısı---------Yüksekova-Başkale-Gevaş-Tatvan (E 99)

 

      a) Gevaş-Tatvan (E 99)

      b) Gevaş-Van-Muradiye

 

17- Kapıköy Sınır Kapısı-----Özalp-VAN

 

     a) Tatvan (E 99)

     b) Muradiye-Erciş Ayrımı (E 99)

 

18- Gaziantep-Kilis----Öncüpınar Sınır Kapısı

 

19- E 90 Nizip---- Karkamış Hudut Kapısı

 

20- E 90 Suruç---- Mürşitpınar Hudut Kapısı

 

21- E 90 Şanlıurfa---- Akçakale Sınır Kapısı

 

22- E 90 Viranşehir---- Ceylanpınar Sınır Kapısı

 

23- Hamzabeyli sınır kapısı----E.80 Transit yolu-Edirne  *

 

B-YÜKLEME VE BOŞALTMA NOKTALARI İLE BAĞLANTI YOLLARI

 

 

 

 

 

1-MERKEZ: EDİRNE

 

Yükleme ve Boşaltma Noktaları:

Edirne, Kapıkule, Tekirdağ, Uzunköprü, Çorlu

 

Bağlantı yolları:

E.80-E.87-E.84 Transit yollarına bağlantılıdır.

 

2-MERKEZ: İSTANBUL

 

Yükleme ve Boşaltma Noktaları:

Atatürk Hava Limanı, Halkalı, Haramidere, Karaköy, Haydarpaşa, Erenköy, Çerkezköy, Trakya Serbest Bölge (Çatalca), İstanbul Deri Serbest Bölge, Yeşilköy,  Atatürk Hava Limanı Serbest Bölge, Ambarlı, Yalova

 

Bağlantı Yolları:

E.80 ve E.84 Transit yollarına bağlantılıdır.

 

3-MERKEZ: İZMİT

 

Yükleme ve Boşaltma Noktaları:

İzmit,  Derince, Yarımca, Gebze, Sakarya (Adapazarı)

 

Bağlantı Yolları:

E.80 Transit yoluna bağlantılıdır.

 

4-MERKEZ: BURSA

 

Yükleme ve Boşaltma Noktaları: Bursa, Mudanya, Gemlik, Bandırma, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya

 

Bağlantı Yolları:

 

İzmit-Yalova-Gemlik-Mudanya-Bursa-Bandırma-

a) Lâpseki Çanakkale

b) Biga-Çan-Çanakkale

c) E.90-Bursa-Eskişehir-Sivrihisar Transit yollarına bağlantılıdır.

 

Kütahya:

a) Kütahya-Afyon-E.96 Transit yolu

b) Kütahya-Bozüyük-Bilecik-Pamukova-Adapazarı-E.80 Transit yolu

 

Balıkesir:

a) Balıkesir-Edremit-E.97 Transit yolu 

b) Balıkesir-Manisa-İzmir-E.96 Transit yolu

c) Balıkesir-Bandırma-E.90 Transit yolu

 

 

5-MERKEZ: İZMİR

 

Yükleme ve Boşaltma Noktaları:

İzmir, Adnan Menderes Hava Limanı, Çeşme, Ege Serbest Bölge, Menemen Deri Serbest Bölge, Foça, Aliağa, Dikili, Ayvalık, Uşak, Afyon

 

Bağlantı yolları:

E.87 ve E.96 Transit yollarına bağlantılıdır.

 

Yükleme ve Boşaltma Noktaları:

Manisa, Denizli, Aydın, Kuşadası, Bodrum,  Marmaris, Datça

 

Bağlantı yolları:

Manisa-İzmir

 

Denizli-Dinar-Afyon-E.96 Transit yolu

Denizli, Aydın-İzmir-E.87 Transit yolu

Datça, Marmaris-Muğla-a)Denizli-Dinar-Afyon-E.96 Transit yolu, b)Aydın İzmir E.87 Transit yolu

Bodrum-Yatağan-Aydın-İzmir-E.87 Transit yolu,

Bodrum-Muğla-Denizli-Dinar-Afyon-E.96 Transit yolu

Kuşadası-İzmir,

Kuşadası-Aydın-Denizli-Dinar-Afyon-E.96 Transit yolu

 

6-MERKEZ: ANTALYA

 

Yükleme ve Boşaltma Noktaları:

Antalya, Antalya Hava Limanı, Antalya Serbest Bölge, Isparta, Dalaman, Fethiye, Alanya, Kaş, Finike, Kemer, Seydişehir

 

Bağlantı yolları:

Antalya-Burdur-Afyon-E.96 Transit yolu

Antalya, Alanya-Taşucu-Mersin-E.90 Transit yolu

Fethiye, Dalaman-Muğla-Denizli-Dinar-Afyon-E.96 Transit yolu

Fethiye, Dalaman-Muğla-Aydın-İzmir-E.87 Transit yolu

Kaş, Finike-Kemer-Antalya-Burdur-Keçiborlu-Afyon-E.96 Transit yolu

Isparta- Afyon-Konya-Pozantı-E.90 Transit yolu bağlantılıdır.

Seydişehir-Beyşehir ve Konya Transit yolu

 

7-MERKEZ: ANKARA

 

Yükleme ve Boşaltma Noktaları: Ankara, Mürted, Esenboğa, Kırıkkale, Aksaray,  Konya, Kayseri, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Ürgüp, Avanos, Niğde, Bor, Sivas, Yozgat

 

Bağlantı yolları:

Ankara, Mürted, Esenboğa, E.88-E.89-E.90 Transit yolları bağlantılıdır.

Kırıkkale, E.88 Transit yolu bağlantılıdır.

Aksaray, E.90 Transit yolu bağlantılıdır.

Konya-Kulu-E.90 Transit yolu

Konya-Akşehir-Afyon-E.96 Transit yolu

Kayseri; E.90-Ankara- Pozantı ve E.88 Sivas Transit yolu bağlantılıdır.

Kayseri-Kırşehir-Kırıkkale-E.88 Transit yolu

Karaman-Konya-Afyon ve Konya-Pozantı Transit yolu bağlantılıdır.

Karaman-Konya-Kulu-E.90 Transit yolu,

Karaman-Taşucu-Mersin-E.90 Transit yolu

Kırşehir-Kırıkkale-E.88 Transit yolu,

Kırşehir-Kayseri Transit yolu,

Nevşehir, Ürgüp ve Avanos-Kayseri ve Aksaray ile Transit yolları bağlantılıdır.

Sivas, E.88 Transit yolu bağlantılıdır.

Niğde ve Bor, E.90 Transit yolu bağlantılıdır.

 

8-MERKEZ: SİNOP

 

Yükleme ve Boşaltma Noktaları:

Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak, Karadeniz Ereğli

 

Bağlantı yolları:

 

Sinop-Samsun E.95 Transit yolu

Sinop-Boyabat ayrımı-Kastamonu-Karabük-Eskipazar-E.80 Transit yolu

Bartın-Zonguldak

Bartın-Karabük-E.80 Transit yolu

Zonguldak ve Karadeniz Ereğli –Düzce-E.80 Transit yolu bağlantılıdır.

 

 

 

 

 

 

9-MERKEZ: SAMSUN

 

Yükleme ve Boşaltma Noktaları:

Samsun, Çorum, Ordu, Tokat

 

Bağlantı yolları:

Samsun ve Ordu-E.95-Havza-E.80 Transit yolu ve Giresun-Trabzon-E.97 Transit yolu bağlantılıdır.

Çorum-E.88 ve E.80 Transit yolları bağlantılıdır.

Tokat-Amasya-E.80 Transit yolu ve Tokat-Yıldızeli-E.88 Transit yolu

 

10-MERKEZ: MERSİN

 

Yükleme ve Boşaltma Noktaları:

Mersin, Mersin Serbest Bölge, Ataş Rafineri, Taşucu, Adana, İncirlik

 

Bağlantı Yolları:

E.90 Transit yolu bağlantılıdır.

 

11-MERKEZ: İSKENDERUN

 

Yükleme Boşaltma Noktaları:

İskenderun, İsdemir, Antakya, Yayladağ

 

Bağlantı Yolları:

E.90 ve E.91 Transit yolları bağlantılıdır.

 

12-MERKEZ:  GAZİANTEP

 

Yükleme ve Boşaltma Noktaları:

Gaziantep, İslâhiye, Kilis, Şanlıurfa, Öncüpınar, Akçakale, Karkamış, Ceylanpınar, Mürşitpınar

 

Bağlantı Yolları:

E.90 Transit yolu bağlantılıdır.

 

13-MERKEZ: MALATYA

 

Yükleme ve Boşaltma Noktaları:

Malatya, Kahramanmaraş

 

Bağlantı Yolları:

Malatya-Hekimhan-Kangal-Sivas-E.88 Transit yolu

Malatya-Gölbaşı-Pazarcık-Gaziantep-E.90 Transit yolu

Malatya-Elazığ-Diyarbakır-Mardin-E.90 Transit yolu

Malatya-Elazığ-Tunceli-Pülümür-E.80 Transit yolu

Kahramanmaraş-Narlı-E.90 Transit yolu

Kahramanmaraş-Göksun-a)Pınarbaşı-Kayseri-Kırşehir-Kırıkkale-E.80 Transit yolu b)Pınarbaşı-Şarkışla-Sivas-E.88 Transit yolu

 

14-MERKEZ: HABUR

 

Yükleme ve Boşaltma Noktaları:

Habur, Mardin, Batman, Diyarbakır, Nusaybin

 

Bağlantı Yolları:

Habur-E.90-Cizre-Şırnak-Siirt-Baykan-E–99 Transit Yolu

Mardin ve Diyarbakır; E.90 ve E.99 Transit yolları bağlantılıdır.

Batman-Çatakköprü-E.99 Transit yolu

Nusaybin: E.90 Transit yolu bağlantılıdır.

 

 

 

 

 

15-MERKEZ: VAN

 

Yükleme ve Boşaltma Noktası:

Van, Kapıköy, Esendere

 

Bağlantı Yolları:

Van-Muradiye-Erciş-E.99 Transit yolu ve Erciş-Ağrı-E.80 Transit yolu,

Van-Tatvan-Bitlis-E.99 Transit yolu,

Kapıköy-Özalp-Van-Muradiye ve Erciş ayrımı-E.99 Transit yolu,

Esendere-Başkale-Van-Muradiye ve Erciş ayrımı E.99 Transit yolu

Esendere-Başkale-Gevaş-Tatvan-E.99 Transit yolu

 

16-MERKEZ: TRABZON

 

Yükleme ve Boşaltma Noktaları:

Trabzon, Trabzon Serbest Bölge, Rize, Giresun

 

Bağlantı Yolları:

E.99 Samsun, E.97 Hopa ve Sarp, E.80 Aşkale Transit yolları bağlantılıdır.

 

17-MERKEZ: HOPA

 

Yükleme ve Boşaltma Noktası:

Hopa

 

Bağlantı Yolları:

E.97 Transit yolu bağlantılıdır.

 

18-MERKEZ: GÜRBULAK

 

Yükleme ve Boşaltma Noktası:

Gürbulak, Erzurum, Dilucu, Aktaş, Akyaka,

 

Bağlantı Yolları:

Gürbulak, Erzurum, Dilucu; a) E.80 Transit yolu bağlantılıdır. b) Iğdır-Kars-Ardahan-Artvin-Hopa-E.87 Transit yolu bağlantılıdır.

Aktaş ve Akyaka; Ardahan-Artvin-Hopa-E.87 Transit yolu veya Kars-E.80 Transit yolu bağlantılıdır.

 

 

harita

 

 

 

 

 

 

 

 

      Türkiye Harita

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI