SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

TAŞIMACILIK TİPLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI | Src Belgesi src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 


ULUSAL ULAŞTIRMA MEVZUATI
ANAYASA HUKUKU
TİCARET HUKUKU
İŞ HUKUKU
MEDENİ HUKUK
VERGİ HUKUKU
YASAL SORUMLULUKLAR
SİGORTA VE SORUMLULUK SİGORTALARI
ULUSAL SÖZLEŞMELER
GÜMRÜK VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
FİNANSAL YÖNETİM
GÜZERGÂH BELGE VE MALİYET ANALİZLERİ
TİCARİ BELGELER
VERGİ KANUNLARI VE UYGULAMALARI
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNTEMİ
PAZARLAMA
İNSAN KAYNAKLARI VE DAVRANIŞ YÖNETİMİ
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE SÜREÇ YÖNETİMİ
BİLGİ İŞLEM VE HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
LOJİSTİK, SEVKIYAT VE DEPO YÖNETİMİ
TAŞIMACILIK POLİTİKALARI
ULAŞTIRMA KORİDORLARI VE GÜZERGÂHLAR
TAŞIMACILIK TİPLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI
KURUM VE KURULUŞLAR
PAZARA GİRİŞ ŞARTLARI
AETR, ADR VE YÜKLEME GÜVENLİĞİ
İLK YARDIM
TEKNİK STANDARTLAR
TRAFİK GÜVENLİĞİ
ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATI
CMR KONVANSİYONU
CMR SORUMLULUK SİGORTALARI
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
TIR MEVZUATI
ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR
DIŞ TİCARET MEVZUATI VE TESLİM ŞEKİLLERİ

TAŞIMACILIK TİPLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI


 

TAŞIMACILIK MODLARI VE KARŞILAŞTIRMALARI

 

 

 

TRANSPORTATION /NAKLİYE /TAŞIMA

          Bir ürünün bir noktadan diğerine götürülmesi olup, Lojistik Maliyetin en önemli kısmını oluşturur

 

 

 

UNIMODAL TAŞIMACILIK

          Taşınan yükün bir ya da birden fazla taşıyıcı tarafından, tek bir taşıma türü / modu kullanılarak taşınmasıdır

 

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

 

 

          Avantajları:

         Diğer modalara oranla altyapı yatırımları daha azdır.

         Terminal gereksinimi genellikle azdır.

         Tüm üretim ve tüketim merkezlerini birbirine bağlamada yani kapıdan kapıya taşımacılıkta en elverişli yoldur.

         Uygun coğrafik koşullar altında ulaşım ağı neredeyse sınırsızdır.

         Hızlı servis olanağı sağlar.

         7 gün 24 saat yükleme-boşaltma-sefer yapabilme

         Yükleme boşaltma işlemlerinde kolaylık sağlar

         Araç planlama ve bulma kolaylığı, sık sefer yapabilme

         Göreceli olarak düşük elleçleme maliyeti ve hasar riski

         Kısa mesafede  daha verimli ve ekonomiktir

         Çok farklı hacimlerde taşımacılık yapabilme

         Taşıma aracının büyük ölçüde göndericinin/taşıyıcının kontrolünde olması,

         Taşıma hızını artırma ve azaltma olanağının bulunması

         Çıkış ve varış zamanlarını kolay ayarlayabilme

 

 

          Dezavantajları:

         Transit ülkelerde gümrük işlemleri ve araç geçişleri

         İlave bekleme süreleri

         Yüksek taşıma maliyetleri (Özellikle uzun mesafelerde)

         Tek seferde taşınan yük miktarının az olması

         Ağırlık sınırlamaları

         Kötü hava koşullarından etkilenme

         Gidiş ve dönüş yükü dengesine karşı duyarlı olması

         Yüksek hacimli çıkışlarda ekipman yetersizliği

         Kaza riskinin fazla olması

         Çevreye kirliliği, trafik yoğunluğu ve daha fazla kara parçası kullanımı ve alt yapı gerektirmesi

         Pazar dalgalanmalarında fiyat belirsizliği (örn:Türkiye-Almanya navlunları 2600 € - 4000 € arası değişkenlik göstermektedir )

 

 

DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI

          Çok büyük miktarda kuru yük, likit ve gaz, konteynırlanabilen malzemeler deniz yolu ile taşınır.

          Dünya ekonomisindeki mal taşımacılığının % 92’sine yakın kısmı deniz taşımacılığıyla gerçekleştirilmektedir.

          Hız faktörünün çok önemli olmadığı düşük değerli (özellikle hammadde) ürünlerin taşınmasında kullanılmaktadır.

 

 

 

Avantajları:

          En düşük maliyetli taşıma modeli

          Çıkış-Varış limanları arasında herhangi bir transit geçiş ve gümrük işlemi yok

          Diğer modlara göre daha az yatırımı gerektirmesi

 

 

          Dezavantajları:

          Elleçleme sayısı fazla ve dış kaynak kontrolünde

          Mal hasar riski yüksek

          Çok yüksek transit zamanları

          Hava şartlarından transit zamanı ve mal güvenliği açısından yüksek düzeyde etkilenme

          Kalkış / Varış zamanı açısından esneklik çok düşük

          Hizmet verilen destinasyonlar liman ve çevreleriyle sınırlı

          Kapıdan kapıya teslimlerde (özellikle Avrupa’da iç taşımalar) çok maliyetli

 

 

 

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI

          Birim ağırlık başına taşımacılığın en yüksek maliyetlerle yapıldığı türdür.

          Modern havaalanları, son teknoloji ürünü uçaklar, geliştirilmiş kapasiteler, ileri depolama sistemlerinin varlığı havayolu taşımacılığını yaygınlaştırmıştır

          Havayolu taşımacılığı, yükleme ve boşaltmaların sık aralıklarda

      yapılabildiği güvenilir ve esnek taşımacılıktır.

 

 

          Avantajları:

         Taşıma süresinin kısalığı

         Taşıma ve elleçlemede yüksek güvenlik düzeyi

         Seçenek taşıma araçlarının(havayollları şirketlerinin) olması, esnek planlama yapabilme

         Sistemin hızlı olması nedeniyle kolaylaştırılmış gümrük/taşıma prosedürleri

         Küçük hacimli taşımaların yapılabilmesi

         Hassas kargoların hasarsız taşınması (elektronik v.b.)

 

 

          Dezavantajları:

         Taşıma maliyetinin yüksek olması

         Yüksek hacim ve tonajlarda, erken rezervasyon yaptırılması gerekliliği

         Hava koşullarından etkilenme oranının yüksek olması

 

 

 

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI

          Büyük hacimli ve uzun mesafeli (200 km ve ötesi) taşımalarda demiryolu ulaştırması en uygun sistemlerden biridir.

          Kömür, demir gibi yer altı kaynakları ile tarım ve orman ürünlerinin alıcı merkezlerine aktarımı demiryolu taşımacılığıyla yapılabilmektedir.

          Çevre dostu olan bu taşımacılık türü, düşük değerli ve ağır yüklerin özellikle uzun mesafeli taşınmasında büyük avantaj sağlamaktadır.

 

 

          Avantajları:

          Sabit Fiyat Garantisi

          Çevreye duyarlı bir sistem. Özellikle Avrupa tarafından finansal ve hukuksal olarak destek gören bir sistem

          Diğer taşıma şekillerine göre daha güvenli bir sistem

          Hava koşullarından ve trafik kısıtlamalarından min. etkilenme

          Ülke geçişlerinde karayoluna oranla geçiş kolaylıkları

          Ağır tonajlı yük taşıma imkanı

          Yüksek hacimli/planlı sevkıyatlarda, maliyet ve ekipman tedariki avantajı

 

 

          Dezavantajları:

          Hızlı taşıma için yaygın ve kaliteli demiryolu altyapısına ihtiyaç duyulmaktadır

          Yüksek sayıda elleçleme

          Maliyet ve Planlama avantajlarına sahip olabilmek için yüksek hacimli taşımalara ihtiyaç duyulmaktadır ( Blok Tren Sistemi )

          Demiryolu ağının ulaşamadığı noktalarda yüksek iç taşıma maliyetleri

          Ray döşeme ile ilgili eğim problemi (%8 eğim aşılamaz)

 

 

 

BORU HATTI TAŞIMACILIĞI

            Ham petrol, doğal gaz, gaz, benzin, motorin gibi enerji maddelerinin naklinde kullanılan bir ulaşım taşımacılık modudur.

            Boru hatları taşımacılığına 19. yüzyıl'ın sonlarına Vladimir Shukhov ve Branobel (Nobel Kardeşler) şirketi öncülük etmiştir. En önemli avanajı büyük miktarda petrol ve doğal gazı başka bir bölgeye nakletmede en ekonomik yoldur.

    Demiryollarıyla mukayese edildiğinde gönderilen miktar başına daha az masraf ve daha yüksek kapasiteli nakliyedir. Boru hatları deniz altınada inşa edilebilir, her iki yöntemde ekonomik ve teknik yönden çok fazla dikkat gerektirir, çoğunlukla petrol denizlerde tanker gemileriyle taşınır.

   Bakü-Ceyhan Boru Hattı,Mavi Akım Boru Hattı gibi...

 

 

BORU HATTI TAŞIMACILIĞI VE AVANTAJLARI

          Demiryolunda olduğu gibi bu taşıma türünde de ilk yatırım maliyeti yüksektir. Genellikle ham petrol, doğalgaz gibi likit ya da gaz halinde olan ürünler taşınmaktadır. Güvenilir olması ve çok yüksek miktarda ürün taşıma imkânı vermesi büyük avantaj sağlar.. Fakat esnekliği son derece düşüktür.

          Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de son yıllarda boru hatları ile taşımacılığa önem verilmeye başlanmıştır. Boru hatlarının genel karakteristiği yanısıra, özellikle ülkemizin coğrafi konumu nedeni ile Türkiye üzerinden geçecek olan uluslararası ham petrol ve doğalgaz boru hatlarının hızla artması beklenmektedir

          Boru hatları uzun mesafeler içme ve sulama suyu taşımak içinde kullanılır, bu tip boru hatları suyu tepelerin üzerinden taşımak veya kanal ve oluklarda olabilecek buharlaşma, kirlenme veya çevresel etkilerden korumak için kullanılır.

 

 

 

İÇ-SU(NEHİR) TAŞIMACILIĞI

          Avrupa’da(Tuna ve Elbe Nehri) çok yaygın ve sık olarak kullanılmasına rağmen ülkemizde henüz emekleme aşamasındadır. Özel taşıma araçlarına ihtiyaç duyulmakta olup, araç kapasiteleri genelde suyun derinliğine göre değişmektedir.

          Ülkemiz akarsularının yüksek debi oranına sahip olması ve coğrafi sebeplerden dolayı taşıma yapacak yeterliliğe sahip olmamasından dolayı ülkemizde verimli şekilde faydalanmak çok fazla mümkün değildir

 

 

 

MULTİMODAL TAŞIMACILIK

 

          Eşyaların en az iki farklı taşıma modu kullanılarak taşınmasıdır. 

          Örneğin, karayolu ile demiryolu hangarına gelen malzemelerin konteynere yüklenip taşınması multimodal taşımaya örnektir.

 

 

 

 

 

INTERMODAL TAŞIMACILIK

·         Aynı taşıma kabı veya karayolu taşıtı ile iki veya daha fazla taşıma  modu  kullanılarak yapılan ve mod değişimlerinde yükün herhangi bir elleçlemeye maruz kalmadığı  taşıma  şeklidir.

 

 

 

KOMBİNE TAŞIMACILIK

·         Pasif bir taşıma kabının enerji tüketen  diğer bir aktif ünite  ile taşınması/çekilmesidir.

·         Pasif ünite, başlangıç ve bitiş aşamalarında karayolu ile taşınır.

·         KARAYOLU TAŞIMACILIĞI TARAFINDAKİ BELİRGİN MALİYET AVANTAJI.

·         SİYASİ OTORİTELERCE  ÇEŞİTLİ DESTEKLER VERİLMESİ.

·         İÇSU TAŞIMACILIĞI İLE KISA YOL DENİZ  TAŞIMACILIĞINA EŞİT FIRSATLAR TANINMASI.

·         DOKÜMANTASYON – BELGE KULLANIMINDA UYUM SORUNU.

·         YÜKLEME ÜNİTELERİNDE STANDARDİZASYON VE TERMİNAL TESİSLERİNİN GENİŞLETİLMESİ.

·         DEMİRYOLU HİZMETLERİNE AĞIRLIK VERİLMESİ.

 

·         KAMU KURULUŞLARI:  ALTYAPI SAHİPLERİ İLE OPERATÖRLERİN AYNI TÜZEL KİŞİLİKLER OLMASI.           

·         DEMİRYOLU OPERATÖRÜNÜN ALAN (SLOT) TAHSİSİ KONUSUNDA  BAĞIMSIZ KARAR VERMESİ.

·         KOMBİNE TAŞIMACILIK KONUSUNDA TOPLUMSAL POLİTİKALAR ÜZERİNDE GENEL BİR FİKİR BİRLİĞİ.

·         TÜM KITA ÇAPINDA UYGULANACAK ÇÖZÜMLERİN GELİŞTİRİLMESİ.

 

 

          OPERASYONLAR

         PAZARDA DEMİRYOLU, KARAYOLU, İÇSU YOLU VE KISA YOL DENİZ TAŞIMACILIĞINA EŞİT FIRSAT TANINMASI.

         DEMİRYOLU AĞLARINA GÜVENLİ ERİŞİM.

         YASAL DÜZENLEMELERİN VE İDARİ PROSEDÜRLERİN UYUMU VE BASİTLEŞTİRİLMESİ.

         FİNANSAL ÖNLEMLER

         BELİRLİ OPERASYON GİDERLERİNE FİNANSAL KATKI.

         KOMBİNE TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNDEN YARARLANAN ARAÇLARDAN ALINAN VERGİ VE ÜCRETLERDE KISMİ VEYA TOPLU İNDİRİM.

         ÖZEL SEKTÖR GİRİŞİMİNİN TEŞVİK EDİLMESİ.

 

 

          DÜZENLEMELER – KONTROLLER

         BAŞLANGIÇ VE BİTİŞTEKİ KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ.

         BAZI KISITLAMALAR VE TRAFİK YASAKLAMALARINDAN MUAFİYET.

         YÜKLEME VE BOŞALTMA NOKTALARINDA GÜMRÜK VE SINIR KONTROL OPERASYONLARI.

         GÜVENİLEBİLİR ZAMAN TARİFELERİ.

         DOKÜMANTASYONUN STANDART HALE GETİRİLMESİ VE BASİTLEŞTİRİLMESİ.

         KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ AYAKLARINDA İZİN VERİLEN MAKSİMUM AĞIRLIĞIN ARTIRILMASI.

 

          PAZARIN İZLENMESİ (DARBOĞAZLAR)

         TUTARLI VE GÜVENİLİR VERİLERİN SAĞLANMASI İÇİN ÖNLEMLER.

         BİRBİRİNE BAĞLANMIŞ BİLGİ MERKEZLERİ.

         KOMBİNE TAŞIMACILIĞIN GELİŞİMİNİ ENGELLEYEN DARBOĞAZLARIN ENVANTERİ.

 

          İŞBİRLİĞİ (OPERATÖRLER ARASI)

         KOMBİNE TAŞIMACILIK OPERATÖRLERİ ARASINDA YAKIN İŞBİRLİĞİ.

         REKABETÇİ VE ŞEFFAF FİYATLANDIRMA İÇİN ÇALIŞMALAR.

         DAHA UZUN TERMİNAL ÇALIŞMA SAATLERİ.

         ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMLERİ YOLUYLA MÜŞTERİLER İÇİN KOMBİNE TAŞIMACILIK İŞLEMLERİNİN GERÇEK ZAMANLI OLARAK İZLENMESİ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTEGRE TAŞIMACILIK

          Entegre taşıma sadece taşıma modları arasındaki entegrasyonu sağlayarak değil, depolama (ve depolama işlemleri), stoklama (ve stoklama işlemleri), gümrükleme ve dağıtım gibi diğer lojistik halkasına dahil hizmetleri de birbirine entegre ederek sağlanabilir.

          Entegre taşımadaki asıl amaç taşıma maliyetlerinin minimize etmektir. Ro-Ro taşımasındaki en büyük faydalardan biri düşük taşıma maliyeti yanında, gemiye binen aracında birim maliyetinde düşüş sağlamasıdır. Araç binlerce kilometre yolu deniz üzerinde gitmiştir yani tekerlekleri dönmemiştir. Bu durum aracın tüm maliyetleri üzerinde pozitif bir etki yapmıştır.

          Günümüz dünyasında ticaret ve yaygın dağıtım çok karlı faaliyetler haline gelmiş olup dünyanın her yanındaki şirketler rekabet avantajı yaratmak adına dağıtım ve lojistiğin geliştirilmesine giderek daha fazla önem vermeye başlamıştır. Bu stratejide kilit unsur dağınık coğrafyalara dağıtım amacıyla dağıtım ve lojistik merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesidir.

 

          Dağıtım ve lojistik merkezi taşımacılık, depolama ve dağıtım tesisleri ile bir pazara erişim sağlayan hizmetlerin entegre olması anlamına gelmektedir. 

          Taşımalarda bütünleşmeyi sağlama için sadece taşıma modları arasındaki uyumu değil diğer katma değer yaratan lojistik hizmetlerin de aynı oranda geliştirilmesi gerekmektedir.

          Gümrük hizmetlerinin daha basit hale getirilmesi ve karayolu ile bağlantılı deniz ve havayolu taşımacılığının sağlanması konusu üzerinde daha fazla durulmalıdır.

 

 

 

RO-LA TAŞIMACILIĞI

RO-LA; karayolu yük taşıma araçlarının (TIR-Kamyon) demiryolunda vagon üstünde refakatli veya refakatsiz bir şekilde taşınması biçimidir.Türkçe karşılığı yürüyen yol demektir

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI