SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

İLK YARDIM | Src Belgesi src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 


ULUSAL ULAŞTIRMA MEVZUATI
ANAYASA HUKUKU
TİCARET HUKUKU
İŞ HUKUKU
MEDENİ HUKUK
VERGİ HUKUKU
YASAL SORUMLULUKLAR
SİGORTA VE SORUMLULUK SİGORTALARI
ULUSAL SÖZLEŞMELER
GÜMRÜK VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
FİNANSAL YÖNETİM
GÜZERGÂH BELGE VE MALİYET ANALİZLERİ
TİCARİ BELGELER
VERGİ KANUNLARI VE UYGULAMALARI
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNTEMİ
PAZARLAMA
İNSAN KAYNAKLARI VE DAVRANIŞ YÖNETİMİ
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE SÜREÇ YÖNETİMİ
BİLGİ İŞLEM VE HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
LOJİSTİK, SEVKIYAT VE DEPO YÖNETİMİ
TAŞIMACILIK POLİTİKALARI
ULAŞTIRMA KORİDORLARI VE GÜZERGÂHLAR
TAŞIMACILIK TİPLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI
KURUM VE KURULUŞLAR
PAZARA GİRİŞ ŞARTLARI
AETR, ADR VE YÜKLEME GÜVENLİĞİ
İLK YARDIM
TEKNİK STANDARTLAR
TRAFİK GÜVENLİĞİ
ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATI
CMR KONVANSİYONU
CMR SORUMLULUK SİGORTALARI
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
TIR MEVZUATI
ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR
DIŞ TİCARET MEVZUATI VE TESLİM ŞEKİLLERİ

İLK YARDIM


 

İlkyardım nedir?

 

 

 

 

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerindeki mevcut araç ve gereçlerle, tıbbi araç gereç aranmaksızın yapılan ilaçsız uygulamalardır.

 

 

İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?

 

 

 

 

  Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

  Hasta / yaralının durumunun. kötüleşmesini önlemek

  İyileşmeyi kolaylaştırmak

 

 

İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

 İlkyardım bilgi ve becerisine sahip olmalı

 Hızlı, Sakin ve Soğukkanlı olmalı

 İyi iletişim becerisine sahip olmalı

 Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalı

 

 

 

 

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

 

 

 

 

(KBK) olarak ifade edilir :

 

 

 

 

  Koruma

 

 

 Bildirme

 

 Kurtarma

 

 

 

 

Koruma:

 

 

Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem, olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

 

 

Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacaklar nelerdir?

  Olay yeri, yeterince görünebilir biçimde işaretlenmelidir. Kaza noktasının önüne ve arkasına gelebilecek araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için uyarı işaretleri yerleştirilmelidir. Bunun için üçgen reflektörler kullanılmalıdır.

 

Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır.

  Olay yerinde hasta/yaralılara yapılacak yardımı güçleştirebilecek veya engelleyebilecek meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.

  Olası infilak ve yangın riskini önlemek için olay yerinde sigara içilmemelidir.

  Gaz varlığı söz konusu ise oluşabilecek zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

 Gaz tüpünün vanası kapatılmalıdır.

 Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin verilmemelidir

 

 

Bildirme:

 

İlkyardım gerektiren bir durumda Türkiye'de telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilmelidir.

                      Açık Adres

                      Kazazedelerin Sayısı

                      Kazazedelerin Durumu

Kısa Öz ve Anlaşılır bir şekilde bildirilmelidir.

 

 

 

 

Kurtarma (Müdahalede bulunma):

 

Olay yada kaza yerinde, hasta yada yaralılara  hızlı ancak sakin bir şekilde yapılan müdahaleleri kapsar.

 

 

İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?

 

 Hasta/yaralıların durumunu değerlendirmek (ABC) ve öncelikli müdahale edilecekleri belirlemek,

 Hasta/yaralıların korku ve endişelerini gidermek,

 Hasta/yaralılara müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,

 Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek için kendi kişisel olanakları ile gerekli müdahalelerde bulunmak,

 Hasta/yaralıyı sıcak tutmak,

 Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermemek,

Hasta/yaralının bilinci kapalı ise ağızdan hiçbir şey verilmemelidir.

 Hasta/yaralıları hareket ettirmeden müdahale yapmak,

Hasta/yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesini sağlamak (112),

Ağır yaralıları, hayati tehlike olmadığı sürece asla yerinden kıpırdatmamak.

 Hasta/yaralıların endişeleri giderilmeli, nazik ve hoşgörülü olmalıdır.

 

 

 

 

Hasta / yaralının ilk değerlendirmesi nasıl olmalıdır?

 

* Hasta / yaralıya sözlü uyaran yada hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak bilinç durumu değerlendirmesi yapılır.

 

* Bilinç Durumu yerinde ve acil müdahale gerektirecek bir durum yoksa araçtan çıkarılmaz. Bilinci yerinde değil veya acil müdahale gerektirecek bir durum varsa çıkartılır.


* Kazazede araçtan mümkünse 3-4 kişi ile Baş-Boyun-Bel (Omurga) ekseni düzlüğünü bozmadan yardımlaşarak çıkarılmalıdır.

 

 

 

* Yangın- Boğulama durumlarında veya yalnız kalınan durumlarda tek kişi ile Rentek Manevrası yöntemi ile çıkarılmalıdır.

 

Araç içindeki yaralıyı taşıma
(RENTEK manevrası)

Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden çıkarmada kullanılır.

 Bu uygulama solunum durması; yangın tehlikesi vb olağanüstü durumlarda uygulanacaktır.

Öncelikle hasta/yaralının ayaklarının pedalların arasına sıkışmamış olduğundan emin olunmalıdır ve varsa emniyet kemeri çıkartılmalıdır.

 

İlkyardımcı ;

 

 Yaralıya yan taraftan yanaşır.

 Bir eliyle yaralının kolunu, diğer eliyle de çenesini kavrayarak boyun tespiti yapar.

 Yaralının baş-boyun-gövde eksenini mümkün olduğunca hareket ettirmeden bütün halinde  araçtan dışarı çeker.

 Yaralı dışarı alındıktan sonra yavaşça yere veya sedyeye konur.

Bilinç durumunun değerlendirilmesinin ardından havayolu açıklığının değerlendirilmesi, solunumun değerlendirilmesi ve dolaşımın değerlendirilmesi aşamaları gelir. İlk değerlendirme sonucu hasta/yaralının bilinci kapalı fakat solunum ve nabzı varsa derhal Sabit Yan Yatış Pozisyonuna (koma pozisyonuna) getirerek diğer yaralılar değerlendirilir.

Buna göre hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları şunlardır:

 

 

 

 

A. Havayolu açıklığının değerlendirilmesi

 

 

 

 

  Özellikle bilinç kaybı olanlarda dil geri kaçarak solunum yolunu tıkayabilir yada kusmuk, yabancı cisimlerle solunum yolu tıkanabilir. Havanın akciğerlere ulaşabilmesi için hava yolunun açık olması gerekir.

 

 Hava yolu açıklığı sağlanırken hasta/yaralı baş, boyun, gövde ekseni düz olacak şekilde yatırılmalıdır.

 

 

 

 Bilinç kaybı belirlenmiş ise ağız içi kontrol edilmeli ve yabancı cisim varsa bir bez aracılığı ile çıkarılmalıdır.

 

 Daha sonra bir el hasta / yaralının alnına konarak, diğer elin 2-3 parmağı ile çene tutularak baş geriye doğru itilip baş-çene pozisyonu verilir. Bu işlemler sırasında sert hareketlerden kaçınılmalıdır.

 

 

B. Solunumun değerlendirilmesi

 

 

 

 

İlkyardımcı, başını hasta/yaralının göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü hasta/yaralının ağzına yaklaştırarak Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süre ile değerlendirir:

 

 Solunum hareketini gözler,

 Solunum sesini dinler,

 Hasta/yaralının nefesini yanağında hissetmeye çalışır,

             Solunum yoksa derhal yapay solunuma başlanır.

 

 

C. Dolaşımın değerlendirilmesi

 

 

 

 

Dolaşımın değerlendirilmesi için ilkyardımcı çocuk ve yetişkinlerde şah damarından, bebeklerde üst kol atardamarından 3 parmakla 5 saniye süre ile nabız almaya çalışılır. Bu süre içinde nabız alınmıyorsa derhal dış kalp masajına başlanır.

 

 

Solunum ve kalp durması nedir?

 

 

 

 

Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp durması meydana gelir.

 

Kalp durması: Bilinci kapalı kişide büyük arterlerden nabız alınamaması durumudur. Kalp durmasına 5 dakika içinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşur.

 

 

 

 

Temel yaşam desteği nedir?

 

 

 

 

Hayat kurtarmak amacı ile solunumu ve / veya kalbi durmuş olan kişiye, yapay solunum yaparak akciğerlerine oksijen gitmesini ve  dış kalp masajı yaparak kalpten kan pompalanmasını sağlamak suretiyle yapılan ilaçsız müdahalelerdir.

 

 

 

 

İlkyardımın ABC si nedir?

 

 

 

 

Bilinç kontrol edilmeli, bilinç kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmelidir:

 

A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

B. Solunumun değerlendirilmesi ( Bak-Dinle-Hisset)

C. Dolaşımın değerlendirilmesi (Şah damarından 5 saniye nabız alınarak yapılır)

 

 

Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu nasıl verilir?

 

Bilinci kapalı bütün hasta / yaralılarda solunum yolu kontrol edilmelidir. Çünkü  dil geriye kayabilir yada herhangi bir yabancı madde solunum yolunu tıkayabilir. Ağız içi kontrol edilerek temizlendikten sonra hastaya baş-çene pozisyonu verilir.

 

Bunun için ;

 

   Bir el alna yerleştirilir,

   Diğer elin iki parmağı çeneye yerleştirilir,

   Baş geriye doğru itilir.

   Böylece dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur.

 

 

 

 

Hava yolu tıkanıklığı nedir?

 

 

 

 

Hava yolunun solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. Tıkanma tam tıkanma yada kısmi tıkanma şeklinde olabilir.

 

 

Tam tıkanma:

 

 

Tam tıkanma belirtileri:

 

  Nefes alamaz,

  Acı çeker, ellerini boynuna götürür,

  Konuşamaz,

  Rengi morarmıştır,

Bu durumda Heimlich manevrası yapılır .

 

 

 

 

Tam tıkanma olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?

 

 

Bilinçli kişilerde Heimlich manevrası;

 

  Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir

  Arkadan sarılarak gövdesi kavranır,

  Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır,

Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır,

  Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır,

  Şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir,

  Tıbbi yardım istenir (112).

 

 

 

Bilinçsiz kişilerde Heimlich manevrası:

  Hasta yere yatırılır.Yan pozisyonda sırtına 5 kez vurulur,

  Tıkanma açılmadığı taktirde hasta düz bir zeminde başı yana çevrilir,

  Hastanın bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur,

  Bir elin topuğunu göbek ile göğüs kemiği arasına yerleştirilir. Diğer el üzerine konur,

Göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır,

  Şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir,

  İşleme yabancı cisim çıkıncaya kadar devam edilir,

  Tıbbi yardım istenir (112),

  Bu hareketi 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar ya da yardım gelinceye kadar devam edin,

 

 

Bebeklerde Heimlich Manevrası:

 

 Bebek ilkyardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılır,

  Baş ve diğer parmaklarla boynundan sıkıca tutularak öne doğru eğilir ,

  Başı gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur,

  5 kez el bileğinin iç kısmıyla omuz arası bölgesinden çok hafif olmayacak şekilde vurulur,

 

  Diğer kolun üzerine sırtüstü başı elle kavranarak çevrilir,

  Yabancı cisim çıkmış mı bakılır,

  Çıkmadıysa başı gövdesinden aşağıda olacak şekilde tutulur,

  5 kez iki parmakla göğüs kemiğinin ait kısmından baskı uygulanır ,

  Yabancı cisim çıkana kadar devam edilir,

 

  Tıbbi yardım istenir (112).

 

 

Kısmi tıkanma:

 

Kısmi tıkanma belirtileri:

 

  Öksürür

  Nefes alabilir

  Konuşabilir

 

Bu durumda hastaya dokunulmaz, öksürmeye teşvik edilir.

 

 

 

 

 

Yapay solunum nasıl yapılır?

 

 

 

 

g                     Hasta/yaralının solunum yolu açıldıktan sonra, solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile değerlendirilir,

 

g                     Solunum yoksa tıbbi yardım istenir (112),

 

g                     Hemen yapay solunuma başlanır,

 

g                     Hasta akciğerine 400-600 ml hava gidecek şekilde ağızdan iki kez üflenir,

g                  Şah damarından nabız kontrolü yapılır. Dakikada 15-20 kez olacak şekilde yapay solunuma devam edilir. 1-8 Yaş arası Çocuklarda 20-25 kez     1 yaşın altındaki bebeklerde dakikada 36-40 kez olacak şekilde hava verilir,

 

g                    Bu şekilde verilen hava hayati organları koruyacak yeterli oksijene sahiptir (%16-18),

 

g                     Bebeklerde ve çene kilitlenmesi vb. durumlarda yetişkinlerde, yapay solunum ağızdan buruna hava verilerek yapılmalıdır,

g                  Yapay solunumun etkili olup olmadığı Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile, 2-3 dakikada bir kontrol edilmelidir,

 

g                     Nabız olup olmadığını anlamak için şah damarından kontrol edilmelidir,

 

g                     İlkyardım kendini korumak için yapay solunum sırasında ince bir tülbent, gazlı bez vb. kullanabilir.

 

 

 

 

Dış kalp masajı nasıl yapılır?

 

 

 

 

¤                        Yapay solunum sırasında şah damarından 5 saniye süre ile nabız kontrolü yapılır, nabız yoksa dış kalp masajına başlanır.

¤                        Alttaki kaburgalar elle tespit edilir, eller kaydırılarak göğüs kemiğinin alt ucu belirlenir.(Göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına)

¤                        Her iki kaburganın birleştiği noktaya (sternum ucu) iki parmak konur ve üstüne diğer el topuğu yerleştirilerek bası noktası tespit edilir. Bu elin üzerine diğer el yerleştirilir.

¤                     Vücut ağırlığı ile kaburga kemikleri 4-5 cm içe çökecek (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar ) ritmik olarak sıkıştırma-gevşetme şeklinde bası uygulanır. Erişkinlerde dakikada 60-80 bası uygulanmalıdır.

 

¤                        Dış kalp masajı 1 yaşın altındaki bebeklerde göğüs kemiği alt ucuna iki parmakla, göğüs kemiği 1-1,5 cm içe çökecek şekilde dakikada 100-120 bası olarak yapılır. 1-8 yaşına kadar çocuklarda tek elle 2.5-5 cm çökecek şekilde dakikada 100-120 bası yapılmalıdır (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar).

¤                       Yapay solunum ve dış kalp masajı birlikte uygulandığında , yetişkinlerde tek ya da iki ilkyardımcı ya da iki ilkyardımcı ile 15/2 olarak uygulanır. Bebek ve 1-8 yaş çocuklarda ise 5/1 olarak uygulanır.

¤                     Her siklusta hasta/yaralının solunumu ve şah damarından 5 saniye süre ile nabzı kontrol edilmelidir (1 siklus:15 kalp masajı ve 2 yapay solunumun 4 kez uygulanmasıdır).

 

¤                        Temel yaşam desteğine başlarken eğer çevrede biri varsa hemen 112 aratılmalıdır. Eğer ilkyardımcı yalnız ise 1 siklusdan sonra kendisi yardım çağırmalıdır.

 

¤                        Temel yaşam desteğine bu konuda eğitim almış bir sağlık personeli gelinceye kadar devam edilmelidir.

 

 

İnsan Vücudu ?

 

Hücre

Doku

Organ

Sistem

 

Hareket Sistemi

 

Vücudun desteklenmesini, hareket etmesini sağlar ve koruyucu görev yapar. Hareket sistemi şu yapılardan oluşur:

 

 

  Kemikler

  Eklemler

  Kaslar

 

Dolaşım Sistemi

 

 

 

 

Vücut dokularına kan yoluyla oksijen, besin, hormon, bağışıklık elemanı ve benzeri elemanları taşır ve yeniden geriye toplar.

Dolaşım sistemi şu yapılardan oluşur:

  Kalp

  Kan damarları (Atardamar,Toplardamar,Kılcal damar)

  Kan (İnsan Vücudunda vücut ağırlığının 1/13 oranında kan vardır )

 

 

Sinir Sistemi

 

 

 

 

 

Bilinç, anlama, düşünme, algılama, hareketlerin uyumu, hareketlerin dengesi, iç organların çalışması, solunum ve dolaşımı sağlar. Sinir sistemi şu yapılardan oluşur:

 

 

  Beyin

  Beyincik

  Omurilik

  Omurilik soğanı

 

 

 

 

 

 

Solunum Sistemi

 

 

 

Vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yapar. Böylece, hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlar. Solunum sistemi şu organlardan oluşur:

 

 

 Solunum yolları

 Akciğerler

 

Boşaltım Sistemi

 

 

 

 

 

Kanı süzerek, vücuda gerekli olan maddelerin vücutta tutulmasını, zararlı olanların ise atılmasını sağlayarak vücutta iç dengeyi korur. Boşaltım sistemi şu organlardan oluşur:

 

 

  İdrar borusu

  İdrar kesesi

  İdrar kanalları

  Böbrekler

 

 

 

 

Sindirim Sistemi

 

 

Ağızdan alınan besinlerin öğütülmesi, sindirilmesi ve kan dolaşımı vasıtasıyla vücuda dağıtılmasını sağlar. Sindirim sistemi şu organlardan oluşur:

 

  Dil ve dişler

  Yemek borusu

  Mide

  Safra kesesi

  Pankreas

  Barsaklar

 Karaciğer

 

 

 

 

Kanama nedir?

 

 

 

 

Damar bütünlüğünün bozulması ile kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) akmasıdır.

Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır:

* Kanamanın hızına

* Vücutta kanın aktığı bölgeye

*Kanama miktarına

*Kişinin fiziksel durumu ve yaşına

 

 

 

 

Kaç çeşit kanama vardır?

 

 

 

 

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre 3 çeşit kanama vardır:

 

Dış kanamalar: Kan yaradan vücut dışına doğru akar.

İç kanamalar: Vücut içine kanama olduğu için gözle görülemez.

Doğal deliklerden olan kanamalar:Kulak, burun, ağız, anüs, üreme organlarından olan kanamalardır.

 

           

 

                      Kanama Atardamar(Arter), Toplardamar(Ven) veya  kılcal damar kanaması olabilir.

                        Atardamar kanamaları kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik Fışkırır tarzda akar ve açık Kırmızı renklidir.

                        Toplardamar kanamaları ise koyu Kırmızı renkli ve şerit şeklindedir.

                      Kılcal damar kanaması Normal kırmızı renkli ve sızıntı şeklindedir.

                        Kanamanın değerlendirilmesinde, şok belirtilerinin izlenmesi çok önemlidir.

 

 

Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?

 

 

 

 

 

Dış kanamalarda ilkyardım:

 

 

 

 

 . Hasta / yaralının durumu değerlendirin (ABC),

 

 . Yardım çağırın (112),

 

 . Yara / kanama değerlendirin,

 

 . Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırın,

Kanama durmazsa ikinci bir bez konarak basınç arttırın,

 

. Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulayın,

 

. Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulayın,

 

. Kanayan bölge yukarı kaldırın,

 

. Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa, yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, uzuv kopması varsa ve baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa turnike uygulayın,

Şok pozisyonu verin,

 

. Sık aralıklarla yaşam bulguları değerlendirin (2-3dk),

 

. Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde üstünü örtün,

 

. Yapılan uygulamalar varsa turnike ile ilgili bilgileri yazın,

 

. Hızla sevk edilmesi sağlayın.

 

 

Hangi durumlarda turnike uygulanmalıdır?

 

 

  Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa  (Kanamayı durdurmak ve daha sonra da diğer yaralılarla ilgilenebilmek için),

  Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa,

  Uzuv kopması varsa

 Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa  turnike uygulanmalıdır.

Turnike uygulaması kanamanın durdurulamadığı durumlarda başvurulacak en son uygulamadır, eskisi kadar sık uygulanmamaktadır. Çünkü, uzun süreli turnike uygulanması sonucu doku harabiyeti meydana gelebilir yada uzvun tamamen kaybına neden olabilir.

 

 

 

 

Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?

 

 

 

 

Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az  8-10 cm olmalıdır.

 

Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalıdır.

 

Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir.

Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz.

Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez.

Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalıdır.

 Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre 15-30 dakikada bir turnike 5-10 saniye gevşetilmelidir.

 

 

El ve ayak kopmalarında turnike nasıl uygulanır?

 

Uzuv kopmaları, kaza ve yaralanmalarda atardamar yaralanmalarına neden olarak ölüme yol açmaktadır.

 

  Kopmuş olan uzvun kanama kontrolü yapılır, tampon yapılır ve kapatılır.

  Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğünün bozulmamış olduğu bölgeye uygulanır.

 

Turnike uygulandıktan sonra sıkılaştırılarak uzuvdaki kanama kontrol edilir.

 Kopmuş uzuv parçası, su geçirmeyen bir plastik torbaya konur.

Daha sonra kopmuş uzuv parçasının konduğu plastik torba ağzı kapatıldıktan sonra, içerisinde 1 ölçek suya 2 ölçek buz konulmuş ikinci bir

 

torbaya yada kovaya konulur. Bu şekilde, kopmuş uzuv parçasının buz ile direkt teması önlenmiş ve soğuk bir ortamda taşınması sağlanmış olur.

 

  Torbanın üzerine kopan uzuv parçasının sahibine ait kimlik bilgileri kaydedilir ve yaralı ile aynı araca konarak en çok 6 saat içerisinde sağlık kuruşuna sevki sağlanır.

 

İç kanamalarda ilkyardım

 

 

 

 

İç kanamalar, şiddetli travma, darbe, kırık, silahla yaralanma nedeniyle oluşabilir. Hasta / yaralıda şok belirtileri vardır.

İç kanama şüphesi olanlarda aşağıdaki uygulamalar yapılmalıdır:

 

İç kanamanın belirtileri nelerdir?

Soğuk Soğuk Terleme

  Hızlı ve zayıf nabız

  Ciltte solukluk, soğukluk ve nemlilik

  Bilinç seviyesinde azalma

  Hızlı ve yüzeyel solunum

  Dudaklar veya mukozada solukluk yada morarma

  Susuzluk hissi

  Kan basıncında düşme

 

.  Hasta / yaralının bilinci ve ABC si değerlendirin,

. Üzerini örterek ayakları 30 cm yukarı kaldırın,

. Asla yiyecek ve içecek vermeyin,

. Hareket ettirmeyin (özellikle kırık varsa)

. Yaşamsal bulgulan inceleyin,

. Tıbbi yardım isteyin (112),

. Sağlık kuruluşuna sevkini sağlayın.

 

 

 

 

Doğal deliklerden çıkan kanamalarda ilkyardım:

 

 

Burun kanaması:

 

   Hasta / yaralı sakinleştirin, endişeleri giderin,

   Oturtun,

   Başı hafifçe öne eğin,

   Burun kanatlarını 5 dakika süre ile sıkın,

   Doktora gitmesini sağlayın.

 

 

Kulak kanaması:

 

  Hafifse kulak temiz bir bezle temizleyin,

  Kanama ciddi ise  kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapayın,

  Bilinci yerinde ise hareket ettirmeden sırt üstü yatırın,

  Bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırın,

  Kan Kusma, anüs, üreme organlarından gelen kanamalarda hasta/yaralılarda  kanama örnekleri ile birlikte doktora sevk edilir.

 

 

 

 

Şok nedir?

 

 

 

 

            Kalp-damar(Dolaşım) sisteminin yaşamsal organlara uygun       oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya             çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir akut          dolaşım yetmezliğidir(Hücre faaliyetlerinin zayıflamasıdır).

 

 

 

 

Şok belirtileri nelerdir?

 

  Endişe, huzursuzluk

  Hızlı ve zayıf nabız

  Ciltte solukluk, soğukluk ve nemlilik

  Bilinç seviyesinde azalma

  Hızlı ve yüzeyel solunum

  Dudaklar veya mukozada solukluk yada morarma

  Susuzluk hissi

  Kan basıncında düşme

 Soğuk Terleme

 

 

Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?

 

 

 

 

. Çevre ve kendi güvenliğini sağlayın,

. Hava yolunun açıklığı sağlayın,

. Hasta/ yaralının mümkün olduğunca temiz hava           solumasını sağlayın,

. Varsa kanamayı hemen durdurun,

 

 

. Şok pozisyonu verin,

. Hasta / yaralıyı sıcak tutun,

. Hasta / yaralının hareket etmemesini sağlayın,

. Hızlı bir şekilde tıbbi yardım isteyin (112) ve sağlık kuruluşuna sevkini sağlayın,

. Hasta / yaralının endişe ve korkularını giderin,    psikolojik destek olun.

 

 

Şok pozisyonu nasıl verilir?

 

 

 

 

 Hasta / yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır,

 Bacaklarını 30 cm kadar yukarı altına destek konur (Çarşaf, battaniye yastık, kıvrılmış giysi vb.),

 Üzeri örtülerek ısıtılır,

 

 Yardım gelinceye kadar hasta / yaralının yanında kalınmalıdır,  

 

 Belli aralıklarla (2-3 dk) bir yaşam bulguları değerlendirilmelidir.

 

 

Bayılma Nedir ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

Bayılma; Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır.

 

Bayılmanın Nedenleri;

 

Korku, aşırı heyecan, sıcak, yorgunluk, kapalı ortam, kirli hava, kan şekerinin düşmesi ve ani ayağa kalkma nedeniyle oluşur.

 

 

 

Bayılmanın Belirtileri

 Yüzde Solgunluk

 Hızlı ve Zayıf Nabız

 Terleme, Baş Dönmesi, Baygınlık

 Bacaklarda Uyuşma, bilinçte bulanıklık ve yere düşme görülür

 

 

 

 

Eğer kişi bayıldıysa;

 

* Sırt üstü yatırılarak ayakları 30 cm kaldırılır,

*Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve korunur

*Sıkan giysiler gevşetilir,

*Kusma varsa yan pozisyonda tutulur,

*Etraftaki meraklılar uzaklaştırılır.

 

 

Koma Nedir ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Koma; Reflekslerin dış uyaranlara karşı cevap verememesi durumun denir.

.

 

Komada ilkyardım;

 

*Hasta / yaralının yaşam bulguları değerlendirilir

*Hasta / yaralıya koma pozisyonu verilir

*Yardım çağrılır (112)

*Sık sık solunum ve nabız kontrol edilir

*Yardım gelinceye kadar yanında beklenir

 

 

Koma pozisyonu (yarı-yüzükoyun-yan pozisyon) nasıl verilir?

 

Sesli veya omzundan hafif sarsarak, uyarı verilerek bilinç kontrol edilir,

Sıkan giysiler gevşetilir,

Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığı kontrol edilir,

Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunum kontrol edilir,

Şah damarından nabız kontrol edilir ,

 

Hasta/yaralının döndürüleceği tarafa diz çökülür,

Hasta/yaralının karşı tarafta kalan kolu karnının üzerine konur,

Karşı taraftaki bacağı dik açı yapacak şekilde kıvrılır,

İlkyardımcıya yakın kolu baş hizasında omuzdan yukarı uzatılır,

Karşı taraf omuz ve kalçasından tutularak bir hamlede çevrilir,

Üstteki bacak kalça ve dizden bükülerek öne doğru destek yapılır,

Tıbbi yardım (112) gelinceye kadar bu pozisyonda tutulur,

3-5 dakika ara ile solunum ve nabız kontrol edilir.

 

 

 

 

 

Sara krizi (epilepsi) nedir?

 

Kronik bir hastalıktır. Doğum sırasında yada daha sonra herhangi bir nedenle beyin zedelenmesi oluşan kişilerde gelişir. Her zaman tipik sara krizi karakterinde olmasa da bazı belirtilerle tanınır.

 

 

Sara krizinin belirtileri nelerdir?

 

Hastada var olmayan koku alma, adale kasılması vb. ön haberci denilen belirtiler olur.

Bazen hasta bağırır, şiddetli ve ani bir şekilde bilincini kaybederek yığılır.

Yoğun ve genel adale kasılması görülür. 10-20 saniye kadar nefesi kesilir.

Dokularda ve yüzde morarma gözlenir.

Ardından kısa ve genel adale kasılması, sesli nefes alma, aşırı tükürük salgılanması, altına kaçırma görülür.

Hasta dilini ısırabilir, Başını yere çarpıp yaralayabilir. Aşırı kontrolsüz hareketler gözlenir.

Son aşamada hasta uyanır, şaşkındır, nerede olduğundan habersiz, uykulu hali vardır.

 

 

Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır (Örneğin kişi yol ortasında kriz geçiriyorsa olay yerindeki trafik akışı kesilmelidir).

 Kriz, kendi sürecini tamamlamaya bırakılmalıdır.

Hasta bağlanmaya çalışılmamalıdır

Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmamalıdır

Yabancı herhangi bir madde kullanılmamalıdır

 

 

Yara nedir?

 

 

 

 

Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar da etkilenebilir. Yara sonucu derinin koruma özelliği bozulacağı için enfeksiyon riski artar.

 

 

Kaç çeşit yara vardır?

 

 

 

 

 

Kesik yaralar:

 

Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşur. Genellikle basit yaralardır. Derinlikleri kolay belirlenir.

 

 

Ezikli yaralar:

 

Etkenin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralardır. Taş yumruk, sopa vb etkenlerle oluşur. Yara kenarları eziktir. Çok fazla kanama olmaz ancak doku zedelenmesi ve hassasiyet vardır.

 

Delici yaralar:

Uzun ve sivri aletlerle oluşan yaralardır. Yüzey üzerinde derinlik hakimdir. Aldatıcı olabilir, tetanos tehlikesi vardır.

 

 

Parçalı yaralar:

 

Dokular üzerinde bir çekme etkisi ile meydana gelir. Doku ile ilgili tüm organ, saçlı deride zarar görebilir.

 

 

Enfekte yaralar:

 

Mikrop kapma ihtimali olan yaralardır. Enfeksiyon riski yüksek yaralar şunlardır:

 

 Gecikmiş yaralar. (6 saatten fazla)

  Dikişleri ayrılmış yaralar

  Kenarları muntazam olmayan yaralar

  Çok kirli ve derin yaralar

  Ateşli silah yaralanmalar

  Isırma ve sokma ile oluşan yaralar

 

 

Yaraların ortak belirtileri nelerdir?

 

 

 Ağrı

  Kanama

  Yara kenarının ayrılması

 

 

Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

.  Yaşam bulguları değerlendirilir.

 

.  Yara değerlendirilir:   

 

            -Oluş şekli

            - Süresi

            - Yabancı cisim varlığı

            - Kanama vb.

.  Kanama durdurulur,

.  Üzeri kapatılır,

.  Sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır,

.  Tetanos konusunda uyarıda bulunulur.

 

 

Ciddi yaralanmalar nelerdir?

 

 

 

 

   Kenarları birleşmeyen veya 2-3 cm olan yaralar,

   Kanaması durdurulamayan yaralar,

   Kas veya kemiğin göründüğü yaralar,

   Delici aletlerle oluşan yaralar,

   Yabancı cisim saplanmış olan yaralar,

   İnsan veya hayvan ısırıkları,

   Görünürde iz bırakma ihtimali olan yaralar.

 

 

Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

.  Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılmaz,

.  Yarada kanama varsa durdurulur,

.  Yara içi kurcalanmamalıdır,

.  Yara nemli temiz bir bezle örtülür,

.  Yara üzerine bandaj uygulanır,

.  112 aranır.

 

 

Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?

 

Göğüsün içine giren cisim, akciğer zarı ve akciğeri yaralar. Bunun sonucunda şu belirtiler  görülebilir:

 

  Yoğun ağrı

  Solunum zorluğu

  Morarma

  Kan tükürme

  Açık pnömotoraks (Göğüsteki yarada nefes alıyor görüntüsü)

 

 

Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

. Hasta / yaralının bilinç kontrolü yapılır,

. Hasta yaralının yaşam bulguları değerlendirilir,

. Yara üzerine plastik poşet naylon vb. sarılmış bir bezle kapatılır,

Hasta / yaralı bilinci açık ise yarı oturur pozisyonda oturtulur,

. Ağızdan hiçbir şey verilmez,

. Yaşam bulguları sık sık kontrol edilir,

. Açık pnömotoraksta şok ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle şok önlemleri alınmalıdır,

. Tıbbi yardım istenir (112).

 

 

Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?

 

 

 

 

  Karın bölgesindeki organlar zarar görebilir. İç ve dış kanama ve buna bağlı şok oluşabilir,

  Karın tahta gibi sert ve çok ağrılı ise durum ciddidir,

  Bağırsaklar dışarı çıkabilir.

 

 

Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

  Hasta/ yaralının bilinç kontrolü yapılır.

  Hasta / yaralının yaşam bulguları kontrol edilir.

  Dışarı çıkan organlar içeri sokulmaya çalışılmaz, üzerine geniş ve nemli temiz bir bez örtülür.

  Bilinç yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılır, ısı kaybını önlemek için üzeri örtülür.

  Ağızdan hiçbir şey verilmez.

  Yaşam bulguları sık sık izlenir.

  Tıbbi yardım istenir (112).

 

 

Yanık nedir?

 

 

 

 

Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak katı maddelerle temas, asit/alkali gibi kimyasal maddelerle temas, elektrik akımı etkisi yada radyasyon nedeni ile de oluşabilir.

 

 

Kaç çeşit yanık vardır?

 

 

 

 

Fiziksel yanıklar:

  Isı ile oluşan yanıklar

  Elektrik nedeni ile oluşan yanıklar

  Işın ile oluşan yanıklar

  Sürtünme ile oluşan yanıklar

  Donma sonucu oluşan yanıklar

 

Kimyasal yanıklar:

  Asit alkali madde ile oluşan yanıklar

 

 

 

 

Yanıklar nasıl derecelendirilir?

 

 

1. derece yanık:

 

Derinin en üst tabakasının zarar görmesidir.Deri bütünlüğü bozulmamıştır.Deride kızarıklık, ağrı, yanık bölgede ödem vardır. Yaklaşık 48 saatte iyileşir. En hafif yanık şeklidir ve iz bırakmaz.

 

2. derece yanık:

Derinin alt(cilt) tabakasının zarar gördüğü,Deride içi su dolu kabarcıklar (bül) vardır. Ağrılıdır.

 

3. derece yanık:

 

     Derinin altındaki doku ve organların zara görmüştür.Sinirler zarar gördüğü için ağrı yoktur.

 

    Deri bütünlüğü tamamen bozulmuştur.  

 

    İz bırakan en ağır yanık şeklidir.

 

 

 

 

Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nelerdir?

 

  Kişi hala yanıyorsa paniğe engel olunur, koşması engellenir.

  Hasta / yaralı battaniye vb. üzeri kapatılır ve yuvarlanması sağlanır

 Şişme oluşabileceğinden yüzük, bilezik, saat gibi takılar çıkarılır.

  Su toplamış yerler patlatılmaz.

 

Yanık bölge en az 20 dakika soğuk su altında tutulur (yanık yüzeyi büyükse ısı kaybı çok olacağından önerilmez)

 

 Yanmış alandaki deriler kaldırılmadan giysiler çıkarılır.

 

 Yanık üzerine hiçbir madde (ilaç dahil) sürülmemelidir.

 

 Yanık üzeri temiz bir bezle örtülür.

 

 

Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

  Deriyle temas eden kimyasal maddenin en kısa sürede deriyle teması kesilmelidir.

  Bölge bol tazyiksiz suyla, en az 15-20 dakika yumuşakça yıkanmalıdır.

  Giysiler çıkarmalıdır.

  Hasta / yaralı örtülmelidir.

  Tıbbi yardım sağlanmalıdır.

 

 

Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

  Soğukkanlı ve sakin olunmalıdır.

  Hasta yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir.

  Akımı kesme imkanı yoksa tahta çubuk yada ip gibi bir cisimle elektrik teması kesilmelidir.

  Hasta/yaralıya kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir.

  Hasta / yaralının ABC si değerlendirilmelidir.

  Hasta /yaralı hareket ettirilmemelidir.

  Hasar gören bölge örtülmelidir.

  Tıbbi yardım istenmelidir (112).

 

 

 

 

 

Kırık nedir?

 

Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu yada kendiliğinden oluşur.

 

 

 

 

Kaç çeşit kırık vardır?

 

Kapalı kırık:

Kemik bütünlüğü bozulmuştur. Ancak deri sağlamdır.

Açık kırık:

Deri bütünlüğü bozulmuştur. Kırık uçları dışarı çıkabilir. Beraberinde kanama ve enfeksiyon tehlikesi taşırlar.

 

 

Kırık belirtileri nelerdir?

 

 

 

 

   Hareket ile artan ağrı

 

   Şekil bozukluğu, hareket kaybı

 

   Ödem ve kanama nedeniyle morarma

 

  Ağrılı bölgelerin tespiti için elle muayene gereklidir.

 

 

Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

  Hayatı tehdit eden yaralanmalara öncelik verilmelidir,

  Hasta / yaralı hareket ettirilmemelidir,

  Kol etkilenmişse yüzük, saat, vb. eşyalar çıkarılmalıdır,

  Kırık şüphesi olan bölge ani hareketlerden kaçınarak sopa, tahta, karton, vb. sert malzemelerle alt ve üst eklemleri de içine alacak şekilde tespit edilmelidir,

Açık kırık varsa tespitten önce yara üzeri kapatılmalıdır,

  Kırık bölgede sık aralıklarla nabız, derinin rengi ve ısısı kontrol edilmelidir,

  Kol ve bacaklar yukarıda tutulur,

  Hasta sıcak tutulmalıdır,

  Tıbbi yardım istenmelidir (112).

 

 

Burkulma nedir?

 

 

 

 

Eklem yüzeylerinin zorlanmalar sonucu anlık olarak ayrılmasıdır.

 

 

Burkulma belirtileri nelerdir?

 

 

 

 

  Burkulan bölgede ağrı

  Kızarma, şişlik

  İşlev kaybı

 

 

 

 

Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

  Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir,

 

  Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır,

 

  Hareket ettirilmez,

 

  Tıbbi yardım sağlanır (112).

 

 

Çıkık nedir?

 

 

 

 

Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.

 

 

Çıkık belirtileri nelerdir?

 

 

 

 

 Yoğun ağrı

  Şişlik ve kızarıklık

  İşlev kaybı

 

Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

  Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir,

 

  Kırık yerine oturtulmaya çalışılmaz,

 

  Hasta / yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez,

 

  Bölgede nabız, deri rengi ve ısısı kontrol edilir,

 

  Tıbbi yardım sağlanır (112).

 

 

 

 

Kırık çıkık ve burkulmalarda tespit nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Tespit için ilkyardımcı elde olan malzemeleri kullanır. Bunlar üçgen sargı, rulo sargı, battaniye, hırka, eşarp, kravat, vb. tahta, karton vb. malzemeler olabilir.

 

Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

 

 Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır,

  Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır,

  Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır,

  Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmelidir, düzeltilmeye çalışılmamalıdır,

  Tespit kırık, çıkık. ve burkulmanın üstündeki ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır.

 

 

 

 

Zehirlenme nedir?

 

 

 

 

Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlarının bozulmasıdır. Vücudun yaşamsal fonksiyonlarına zarar verebileceğinden vücuda giren her türlü yabancı maddenin toksik olduğu varsayılır.

 

 

Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?

 

 

 

 

Zehirlenme yolları üç grupta toplanır:

 

 

Sindirim yoluyla:

 

En sık rastlanan zehirlenme yoludur. Sindirim yoluyla alınan zehirler genellikle ev yada bahçede kullanılan kimyasal maddeler, zehirli mantarlar, bozuk besinler, ilaç ve aşırı alkoldür.

 

 

Solunum yoluyla:

 

Zehirli maddenin solunum yolu ile alınmasıyla oluşur. Genellikle karbonmonoksit (tüp kaçakları, şofben, bütan gaz sobaları), lağım çukuru veya kayalarda biriken karbondioksit, havuz hijyeni için kullanılan klor, yapıştırıcılar, boyalar ev temizleyicileri vb. maddelerle oluşur.

 

 

Cilt yoluyla:

 

Zehirli madde vücuda direk deri aracılığı ile girer. Bu yolla zehirlenme böcek sokmaları, hayvan ısırmaları. İlaç enjeksiyonu yada sarmaşık, zirai ilaçlar gibi zehirli maddelerin deriden emilmesi ile olur.

 

 

Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?

 

Sindirim sistemi bozuklukları: Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal

Sinir sistemi bozuklukları: Bilinç kaybı, havale, rahatsızlık hissi, hareketlerde uyumsuzluk

Solunum sistemi bozuklukları: Nefes darlığı, morarma, solunum durması

Dolaşım sistemi bozuklukları: Nabız bozukluğu, kalp durması

 

 

Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

 

  Hasta temiz havaya çıkarılır yada cam ve kapı  açılarak ortam havalandırılır,

  Yaşamsal belirtiler değerlendirilir (ABC),

  Yarı oturur pozisyonda tutulur,

  Bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilir,

  Tıbbi yardım istenir (112).

İlkyardımcı müdahale sırasında kendini ve çevresini korumak için gerekli önlemleri almalıdır,

   Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanmalıdır,

   Elektrik düğmeleri ve diğer elektrikli aletler ve ışıklandırma cihazları kullanılmamalıdır,

   Yoğun duman varsa hastayı dışarı çıkarmak için ip kullanılmalıdır,

  Derhal itfaiyeye haber verilmelidir (110).

 

Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

 

  Bilinç kontrolü yapılmalıdır,

  Ağız zehirli madde ile temas etmişse su ile çalkalanmalıdır ,Zehirli madde ele temas etmişse el sabunlu su ile yıkanır,

  Yaşam bulguları değerlendirilir,

  Kusma, bulantı, ishal vb. belirtiler değerlendirilir,

 

Kusturulmaya çalışılmaz, özellikle yakıcı maddelerin alındığı durumlarda hasta asla kusturulmamalıdır,

  Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir, üstü örtülür,

  112 aranarak bildirilir,

  Olayla ilgili bilgiler toplanarak kaydedilir :

 

            -Zehirli maddenin türü nedir?

-İlaç yada uyuşturucu alıyor mu?

-Hasta saat kaçta bulundu?

-Evde ne tip ilaçlar var?

 

 

Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

 

  Yaşam bulguları değerlendirilir,

  Ellerin zehirli madde ile teması önlenmelidir,

  Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır,

  15-20 dakika boyunca deri bol suyla yıkanmalıdır,

  Tıbbi yardım istenir (112).

 

 

 

 

Zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları nelerdir?

 

 

Zehirlenmeye neden olan maddeyi uzaklaştırmak (Kirli madde vücuttan ne kadar çabuk uzaklaştırılırsa o kadar az miktarda emilir).

Hayati fonksiyonların devamının sağlanması

Sağlık kuruluşuna bildirme (112)

 

 

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI