SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

AETR, ADR VE YÜKLEME GÜVENLİĞİ | Src Belgesi src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 


ULUSAL ULAŞTIRMA MEVZUATI
ANAYASA HUKUKU
TİCARET HUKUKU
İŞ HUKUKU
MEDENİ HUKUK
VERGİ HUKUKU
YASAL SORUMLULUKLAR
SİGORTA VE SORUMLULUK SİGORTALARI
ULUSAL SÖZLEŞMELER
GÜMRÜK VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
FİNANSAL YÖNETİM
GÜZERGÂH BELGE VE MALİYET ANALİZLERİ
TİCARİ BELGELER
VERGİ KANUNLARI VE UYGULAMALARI
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNTEMİ
PAZARLAMA
İNSAN KAYNAKLARI VE DAVRANIŞ YÖNETİMİ
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE SÜREÇ YÖNETİMİ
BİLGİ İŞLEM VE HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
LOJİSTİK, SEVKIYAT VE DEPO YÖNETİMİ
TAŞIMACILIK POLİTİKALARI
ULAŞTIRMA KORİDORLARI VE GÜZERGÂHLAR
TAŞIMACILIK TİPLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI
KURUM VE KURULUŞLAR
PAZARA GİRİŞ ŞARTLARI
AETR, ADR VE YÜKLEME GÜVENLİĞİ
İLK YARDIM
TEKNİK STANDARTLAR
TRAFİK GÜVENLİĞİ
ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATI
CMR KONVANSİYONU
CMR SORUMLULUK SİGORTALARI
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
TIR MEVZUATI
ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR
DIŞ TİCARET MEVZUATI VE TESLİM ŞEKİLLERİ

AETR, ADR VE YÜKLEME GÜVENLİĞİ


 

 

Yanıcı, yakıcı ve tehlikeli atıklar gibi tehlikeli maddelerin uluslar arası taşımasını

yapan sürücülerin ADR sertifikasına sahip olmaları gerekir.

Tehlikeli maddeler fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından aşağıdaki

çeşitlere ayrılırlar:

-Patlayıcı maddeler

-Parlayıcı maddeler,

-Yanıcı maddeler,

-Yakıcı maddeler,

-Kendi kendine yanan veya kolayca ateş alan maddeler,

-Zehirli maddeler,

-Radyoaktif maddeler,

 

 

 

 

Tehlikeli Maddeler fiziksel, kimyasal ve yapı özelliklerine (katı, sıvı,(viskosite veya gaz özelliğine göre) ve o maddeden neden olabileceği tehlikeler göre SINIFLANDIRILMAKTADIR.

Buna göre ana (9) ve alt sınıflarla birlikte toplam 13 tehlike madde sınıfı bulunmaktadır

Tehlike Madde Sınıfları

Sınıf        Sınıfın Tanımlanması

1          Patlayıcı Madde ve Nesneler

2          Gazlar

3          Yanıcı Sıvı Maddeler

4.1       Yanıcı Katı Maddeler

4.2       Kendi Kendine Yanan Maddeler

4.3       Su ile temas halinde tehlikeli gazlar çıkaran maddeler

5.1       Yakıcı (oksitleyici) Maddeler

5.2       Organik Peroksitler

6.1       Zehirli Maddeler

6.2       Bulaşıcı Maddeler

7          Radyoaktif Maddeler

8          Aşındırıcı/ Asidik Maddeler

9          Farklı Tehlikeleri olan Madde ve Nesneler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınmaları sırasında trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve taşıyanların aşağıdaki usul ve şartlara uymaları zorunludur.

-Taşınan maddeler, niteliklerine göre tehlikesizce taşınmaları için gerekli şekilde ambalâjlanmalıdır.

-Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınabilmesi için ayrıca Atom Enerjisi  Komisyonundan izin alınması mecburidir.

-Elektrik donatımları kısa devre, kontak yapmayacak ve kıvılcım meydana getirmeyecek şekilde  düzenlenmiş ve izole edilmiş olacaktır.

-Sürücünün kolayca kullanabileceği yerde iki yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.

-Park etme durumunda araç sürücüsü veya bir başkası tarafından devamlı gözetlenecektir.

-Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında tehlikeli madde taşıyan araç diğer araçlarla  arasında en az 50 metre mesafe bırakarak seyir edecektir. Duraklamalarda bu mesafe 20 metreden az olmayacaktır.

-Yükleme ve boşaltma sırasında motor çalışır durumda olmayacaktır.

-Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yerlerinde en çok 25 km. yerleşim yerleri dışında  en çok 50 km hızla seyredebilir.

-Tehlikeli maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınmaları sırasında trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve taşıyanların aşağıdaki usul ve şartlara uymaları zorunludur.

-Taşınan maddeler, niteliklerine göre tehlikesizce taşınmaları için gerekli şekilde ambalajlanmalıdır.

-Ambalajlarının bozulmaması, patlayıcı madde bulunan kapların sarsılmaması, yüksekten   düşürülmemesi, yuvarlanmaması, kaymaması ve sürüklenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

-Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan ve zedelenen tehlikeli maddeler yüklenmemeli, böyle bir durumda, ayıklama yapılarak gerekli tedbirler alınmadan yola devam edilmemelidir.

-Patlayıcı, yanıcı ve yakıcı olanlarla kolayca ve kendi kendine ateş alan maddelerin  yüklenmesi ve boşaltılması sırasında, bulundukları yere 30 metre mesafe içinde sigara ve benzerleri içilmeyecek, kibrit, çakmak, aydınlatma cihazı ve benzeri gibi alev ve kıvılcım çıkaran aletler kullanılmayacak, araçların içinde 6 voltu geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazları ile girilmeyecektir.

 

 

 

 

Bu atıkların tanımlanması ve sınıflandırılmasında henüz bir kesinliğe ulaşılamamıştır. Bu konudaki ulusal ve uluslar arası çalışmalar sürmektedir. Burada tanımlandığı kadarı ile tehlikeli atıkların neler olduğunu değinilecektir.

-Tehlikeli atıkları;

-Patlayıcı, parlayıcı sıvılar,

-Patlayıcılar sınıfının dışında taşınmaları sırasında karşılaşılacak koşullarda kolayca tutuşabilen katılar,

-Kendiliğinden yanmaya geçen katılar,

-Suyla teması halinde parlayan gaz maddeler,

-Oksitleyici maddeler,

-Organik peroksitler,

-Korozif (aşındırıcı) maddeler,

-Hava ve su ile temasında toksin gaz bırakan maddeler,

-Zehirli Maddeler,

-Bunlardan bir veya birkaçını içeren atıklar olarak tanımlayabiliriz.

-Tehlikeli atıkları Radyoaktif ve kimyasal olmak üzere iki başlıkta ele almak mümkündür.

 

 

 

 

-2 ikaz tabelası

-2 Yangın söndürücü (2 kg,6kg)

-2 Uyarı işaretleri

-1 El feneri

-1 Fosforlu Yelek

-Gaz Maskesi

-En az 1 takoz her araç için

-Kaza Talimatnamesinde yazılı olan yük güvenliği donanımları

-Taşıma evrakları

 

 

 

 


 

Paketleme Grubu; maddenin tehlikesi hakkında bilgi verir ve paketlenirken mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Buna göre;

 

 

 

 

 

 

anlamına gelmektedir.

 

 

 

 

Tehlikeli yük nakliyelerinde daima bir nakliye evrakı gerekmektedir. Evrakların içeriği yükler, kaza talimatnamesi ile uyumlu olmalı. ADR kurallarına göre tehlikeli madde taşıyan bir araçta bulunması gerekli evraklar listesi tabloda verilmiştir.

 

Tablo 16: Taşıma Evrakları Listesi

 

Belgeler

 

Ulusal

 

Uluslararası

Taşıma Evrakı CMR, Taşıma İrsaliyesi (ADR 5.4.1.1.1)

X

X

Kaza /Yazılı Talimatlar(ADR 5.4.3)

X

X

Uygunluk Belgesi (ADR 9.1.3.1-Sertifiakate of Aproval)

X

X

ADR Sürücü Belgesi(ADR 8.2.1)

X

X

Resimli Resmi Kimlik, Ehliyet, Pasaport (ADR 1.10.1.4)

X

X

ADR Anlaşmasının Kopyası(ADR  8.1.2.1 ve 1.5)

X

X

Bazı Patlayıcı Maddelerin Taşınmasına Yönelik  Yetki Belgesi(ADR 5.4.1.2.1c)

X

X

Radyoaktif Maddelerin Taşınmasına Yönelik Taşıma İzni(ADR 5.1.5.2.2)

X

X

Konteynır / Araç Paketleme Sertifikası(İMO Belgesi –ADR -5.4.2- Konteynır ve araçlar için taşımanın deniz yolu ile devam etmesi durumunda

X

X

 

 

 

 

Kaza/Yazılı talimatlar ADR‘nin en önemli evraklarından olup, sürücünün bir kaza sırasında nasıl davranması gerektiğini belirtmektedir. Gönderen, kaza talimatnamesinin içeriği bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

Tek madde için, grup yükler için, veya sınıfa özel olabilir. Kaza/Yazılı talimatlar sürücünün anlayacağı bir dilde olmak zorundadır. Bunun yanı sıra aşağıdaki dillerde olmak zorundadır:

-Çıkılan ülke

-Geçilecek ülkeler dilinde

-Araç sürücüsünün dilinde

-Varış ülkesi

 

 

 

 

-Yükleyici firma en geç yola çıkmadan önce vermek zorundadır.

-Araç sürücüsü ve yedek sürücüsü yola çıkmadan önce mutlaka okumalıdır.

-Gönderen hazırlamalıdır.

-Tehlikeli madde ile ilgili tüm bilgiler, Taşıyıcı firmaya taşıma başlamadan önce bildirilmelidir.

-Taşıma ile ilgili evraklar sürücü kabininde kolayca bulunacak, görülecek yerde olmalıdır.

-Tehlike anında, tüm önlemler zamanında uygulanmalıdır.

-Taşıyıcı firma; Araç personelin talimatnameyi okuduğundan ve yapılması

- Gerekenleri uygulayabileceğinden emin olmak zorundadır.

 

 

 

 

-Araç Sürürcüsü        -Gönderen

-Taşıyıcı                    -Alıcı

-Yükleyici                 -Paketleyici

-Doldurucu                -İşletmeci

-Araç Sahibi              -Yedek Sürücü

 

 

 

Toplam Ağırlık Noktası ya da Toplam Ağırlık Merkezi denilmektedir.  Her aracın ağırlık merkezi, tipine, modeline ve cinsine bağlı olarak değişmektedir.Tehlikeli madde taşıyan araçların İstanbul Boğazı’ndan geçişleri,Tehlikeli madde taşıyan araçların, İstanbul Boğaz köprüsü’nden geçmeleri yasaktır.Ancak Karayolları 17. Bölge Müdürlüğünün müsaade ettiği bazı tehlikeli maddeler bu köprülerden geçirilebilirlerİstanbul Boğaz Köprüsü’nden geçişlerine izin verilmeyen tehlikeli madde taşıyan araçların Avrupa ve Asya’ya geçişleriTürkiye Deniz İşletmeleri Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğü araba vapurları ile taşınırlar.

TANKERLERİN AĞIRLIK MERKEZİ

 

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLLARINDA TAŞINMASINDA SORUMLULAR

 

EVRAKLAR İLE İLGİLİ VE DİĞER SORUMLULUKLAR

 

KAZA / YAZILI TALİMATLAR  (ADR 5.4.3)

 

TAŞIMA EVRAKLARI

 

Paketleme Grubu III- Az tehlikeli !

Paketleme Grubu II- Orta Tehlikeli/ Tehlikeli!!

Paketleme Grubu I- Yüksek Tehlikeli !!!

 

 

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇTA BULUNMASI GEREKENLER

 

TEHLİKELİ ATIKLAR!

 

TEHLİKELİ MADDELER;YÜKLENMESİ,TAŞINMASI,BOŞALTILMASI

 


 

 


 

TEHLİKE ETİKETLERİ ADR

 

TEHLİKELİ MADDE SINIFLARI VE ÖZELLİKLERİ

 

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI