SRC BELGESİ   SRC1 Belgesi  SRC2 Belgesi  SRC3 Belgesi  SRC4 Belgesi  SRC5 Belgesi

TRAFİK GÜVENLİĞİ | Src Belgesi src belgesi
SRC BELGESİ ÇIKMIŞ SORULAR


                                                                                  SRC ÇIKMIŞ SORULAR
  SRC1 BELGESİ SRC2 BELGESİ SRC3 BELGESİ SRC4 BELGESİ

 

       
06 Şubat 2016   Başla  Başla  Başla  Başla
17 Ekim 2015   Başla  Başla  Başla  Başla
07 Aralık 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
28 Eylül 2013    Başla   Başla   Başla    Başla 
09 Haziran 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
10 Mart 2013   Başla   Başla    Başla    Başla 
08 Aralık 2012   Başla   Başla    Başla    Başla 
29 Eylül 2012  Başla  Başla  Başla   Başla 
30 Haziran 2012  Başla  Başla  Başla    Başla 
24 Mart 2012   Başla    Başla   Başla  Başla

 

 

 


ULUSAL ULAŞTIRMA MEVZUATI
ANAYASA HUKUKU
TİCARET HUKUKU
İŞ HUKUKU
MEDENİ HUKUK
VERGİ HUKUKU
YASAL SORUMLULUKLAR
SİGORTA VE SORUMLULUK SİGORTALARI
ULUSAL SÖZLEŞMELER
GÜMRÜK VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI
FİNANSAL YÖNETİM
GÜZERGÂH BELGE VE MALİYET ANALİZLERİ
TİCARİ BELGELER
VERGİ KANUNLARI VE UYGULAMALARI
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNTEMİ
PAZARLAMA
İNSAN KAYNAKLARI VE DAVRANIŞ YÖNETİMİ
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE SÜREÇ YÖNETİMİ
BİLGİ İŞLEM VE HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
LOJİSTİK, SEVKIYAT VE DEPO YÖNETİMİ
TAŞIMACILIK POLİTİKALARI
ULAŞTIRMA KORİDORLARI VE GÜZERGÂHLAR
TAŞIMACILIK TİPLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI
KURUM VE KURULUŞLAR
PAZARA GİRİŞ ŞARTLARI
AETR, ADR VE YÜKLEME GÜVENLİĞİ
İLK YARDIM
TEKNİK STANDARTLAR
TRAFİK GÜVENLİĞİ
ULUSLARARASI ULAŞTIRMA MEVZUATI
CMR KONVANSİYONU
CMR SORUMLULUK SİGORTALARI
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
TIR MEVZUATI
ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR
DIŞ TİCARET MEVZUATI VE TESLİM ŞEKİLLERİ

TRAFİK GÜVENLİĞİ


                                1-YOL TANIMLARI

 

TRAFİK : Yayaların,hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

KARAYOLU (YOL) : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

ANAYOL : Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur.

TALİ YOL : Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur.

TEK YÖNLÜ KARAYOLU : Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

İKİ YÖNLÜ KARAYOLU : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

BÖLÜNMÜŞ KARAYOLU : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.

ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (Otoyol - Ekspresyol) : Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerle ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izinli motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur.

GEÇİŞ YOLU : Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan karayolu üzerinde bulunan kısmıdır.

BAĞLANTI YOLU : Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında bulunan karayoludur.
KAVŞAK : İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır.

ŞERİT : Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüne denir.

YAYA YOLU (KALDIRIM) : Karayolu ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan kısımdır.

BANKET : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şevbaşı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır.
OKUL GEÇİDİ : Genel olarak okul öncesi, ilk öğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve trafik işaretiyle belirlenmiş alandır.

DEMİRYOLU GEÇİDİ (hemzemin geçit) : Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir.

 

2- ARAÇ TANIMLARI

OTOMOBİL : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok 7 (yedi) oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıttır.

MİNİBÜS : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka 8 (sekiz) ile (ondört) oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıttır.

OTOBÜS : Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en az 15 (onbeş) oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

KAMYONET : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg.ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.

KAMYON : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg.dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlardır.

ÇEKİCİ : Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıtlardır.

ARAZİ TAŞITI : Karayollarında yolcu ve yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber, bütün tekerlekleri motordan güç alan ya da alabilen motorlu taşıttır.

MOTOSİKLET : İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçtır.

MOTORLU BİSİKLET : Silindir hacmi 50 cm3’ü geçmeyen, içten patlamalı motorla çalışan ve imal hızı saatte 50 km.yi geçmeyen motorlu araçtır.

GABARİ : Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüdür.

TAŞIT KATARI : Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış araçlardır.

 

 

3- IŞIKLI TRAFİK İŞARET CİHAZLARI

1) Kırmızı ışık: Yolun trafiğe kapalı olduğunu gösterir. Aksine bir işaret yoksa, durup beklenir.

2) Sarı ışık: Uyarı anlamındadır. Kırmızı ışıkla birlikte yanarsa hazırlan yol trafiğe açılmak üzeredir. Yeşilden sonra tek başına yanarsa yol trafiğe kapanmak üzeredir.

3) Yeşil ışık: Yolun trafiğe açık olduğunu gösterir.

4) Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Kırmızı Işık : Önce durulur, girilecek kavşak boş ise geçilir. (DUR trafik işaret levhası ile aynı anlamı taşır)

5) Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Sarı Işık : Hız azaltılır, yavaş ve dikkatli geçilir. (YOL VER trafik işaret levhası ile aynı anlamı taşır)

6) Yazılı ve sesli ışık: Araç trafiğine göre yaya trafiğini düzenler ve yayalara hitap eder.

 

4- TRAFİK ZABITASININ (POLİSİN) HAREKETLERİ

1- Trafik zabıtasının her iki kolunun; yana doğru açık veya sadece bir kolunun yana doğru açık veya her iki kolunun da aşağıya doğru olduğu durumlarda önündeki ve arkasındaki araçlar durur, sağındaki ve solundaki araçlar geçer.

2- Trafik zabıtasının tek elini havaya kaldırdığı durumlarda bütün yönler trafiğe kapalıdır.

 

5- TRAFİK İŞARET LEVHALARI

(Bu görsele yer verilmemiştir)

 

6- YOL ÇİZGİLERİ

Kesik yol çizgileri: Trafik kurallarına uymak şartıyla; sürücülerin, yol ve trafik durumu uygun olduğunda, öndeki araçları geçmek için şerit değiştirebileceğini gösterir.

Devamlı yol çizgileri: İki şerit ve iki yönlü karayolunda, dönemeç tepe üstü, kavşak yaya ve okul geçidi, demiryolu geçidi, dar köprü ve tünel gibi yerlerin yaklaşımında şerit değiştirilemeyeceğini ve öndeki araçların geçilemeyeceğini belirtir.

Devamlı ve kesik yol çizgileri: Yanyana çizilmiş devamlı ve kesik yol çizgilerinin bulunduğu yerlerde sürücüler, manevra başlangıcında kendilerine en yakın olan çizginin anlamına göre davranırlar.

Yanyana iki devamlı çizgi: Bu çizgi, yolu bölünmüş yol durumuna getirdiğinden, bu çizgi boyunca karşı yönden gelen trafiğe ait yol bölümüne girilemez.

 

7- KARAYOLUNDA ARAÇ SÜRME YASAĞI

1- Geçerli sürücü belgesi olmadan karayolunda araç sürmek yasaktır. Aksi halde ;

         Birinci tespitte, para cezası ile birlikte 1 aydan 2 aya kadar hapis cezası,

         İkinci tespitte, para cezası ile birlikte 2 aydan 3 aya kadar hapis cezası,

         Üçüncü tespitte, para cezası ile birlikte 3 ay hapis cezası ve sürücü belgesi haklarından mahrumiyet cezası ile cezalandırılır.

2- Karayolunda 0,50 (binde elli) promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanmak yasaktır. Ticari araç sürücülerinde promil oranı 0 (sıfır) olmalıdır. Aksi halde ;

         Birinci tespitte, para cezası ile birlikte sürücü belgesi 6 ay süre ile geri alınır.

         İkinci tespitte, para cezası ile birlikte sürücü belgesi 2 yıl süre ile geri alınır, sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulur.

         Üçüncü tespitte, para cezası ile birlikte sürücü belgesi 5 yıl süre ile geri alınır, 6 ay hapis cezası verilir,sürücü psiko-teknik muayeneye sevk edilir.

3- Karayolunda uyuşturucu madde almış olarak araç kullanmak yasaktır. Aksi halde;

         Para cezası ile birlikte, sürücü belgesi geri alınır, kişi 6 ay hapis cezası ile cezalandırılır.

ÖZEL NOT: 1. Uyuşturucu bağımlısı olanlar tedavi görmüş olsalar bile sürücü belgesi alamazlar. Uyuşturucu kullandığından şüphe duyulanlar sağlık muayenesine sevk edilir.

 

8- KARAYOLUNUN KULLANILMASI KURALLARI

            Sürücüler, aksine bir işaret ve karar bulunmadıkça;

1- Araçlarını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmek,

2- Yol çok şeritli ise hızının gerektirdiği şeritten sürmek,

3- Yol çok şeritli ise; motosiklet, otomobil, kamyonet, minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemek,

4- Yol çok şeritli ise; gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli olarak işgal etmemek,

5- Çok şeritli ve iki yönlü yollarda karşı yönden gelen trafiğe ait yol bölümüne girmemek,

6- Bölünmüş yollarda karşı yönden gelen trafiğe ait yol bölümüne girmemek,

7- Trafiği aksatacak ya da tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek,

8- Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritteki araçların güvenle geçişlerini tamamlamalarını beklemek zorundadırlar.

            Ayrıca sürücülerin;

1-Geçme, durma, duraklama, dönme ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmeleri,

2- İki şeridi birden kullanmaları,

3- Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri,

4- İşaret vermeden veya verildiği anda şerit değiştirmeleri,

5- Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerleri içinde 30 metre, dışında 150 metre mesafe içinde şerit değiştirmeleri yasaktır.

 

9- HIZ KURALLARI

         Sürücüler hızlarını; aracın cinsine, yol durumuna, hava ve görüş durumuna, yük durumuna ve trafiğin akışına göre ayarlamak zorundadır.

 

Aksine bir işaret ve karar bulunmadıkça hız sınırları aşağıdaki gibidir.  

ARAÇ CİNSİ

ŞEHİR İÇİ

ŞEHİR DIŞI

BÖLÜNMÜŞ ŞEHİR DIŞI

OTOYOL

OTOMOBİL

50

90

110

120

OTOBÜS/ MİNÜBÜS

50

80

90

100

KAMYONET

50

80

85

95

KAMYON/ ÇEKİCİ

50

80

85

90

MOTOSİKLET L3

50

80

90

100

MOTOSİKLET ^ L3 -L4-L5-L7

50

70

80

80

MOTORLU BİSİKLET

30

45

45

GİREMEZ

İŞ MAKİNELERİ

20

20

20

GİREMEZ

TEHLİKELİ MADDE VEYA ÖZEL YÜK TAŞIYAN ARAÇLAR

30

50

50

60

BİSİKLETLER

30

50

50

GİREMEZ

ARIZALI ARAÇ ÇEKENLER

20

20

30

40

TRAKTÖRLER

20

30

40

GİREMEZ

 

Özel Notlar   : 1. Hız limitlerini % 10’a kadar aşmak cezaya tabi değildir

                     2. Araçlara römork takılması halinde hız limitlerinden 10 km. düşülür.

                     3. Zorunlu haller dışında şehirlerarası yollarda en az hız 15 km/h.dir.

                     4. Tehlikeli madde taşıyan araçlar boş iken kendi sınıfına giren araçların hızına göre giderler

10- TAKİP MESAFESİ

1.Seyir halindeki iki araç arasında bırakılması gereken güvenli mesafedir.

2.Kısaca o andaki hızın metre cinsinden yarısıdır. (Saatte 80 km. hızla giden bir sürücü öndeki aracı 40 m. Den takip etmelidir.)

3.Aynı zamanda bir aracın 2 saniyede gideceği yoldur. 88-89 sayma kuralı ile tespit edilir. 4.Konvoy halinde giden araçlar takip mesafesini korumalıdır. Ancak bu mesafeye başka araçlar girerken zorlanıyorsa, mesafe uzatılır.

 

 

 

 

 

11- ÖNDEKİ ARACI GEÇME

1. Sola dönüş işareti verilir.

2. Gireceği şeritten gelen araç varsa geçmesi beklenir

3. Öndeki araca takip mesafesi kadar yaklaşılır.

4. Gündüz ise korna gece ise selektör yapılır.

5. Sol şeride geçilir.

6. Sol şeritte gidilir.

7. Sağ sinyal verilir.

8. Geçilen araç geriyi görme aynasından görüldükten sonra sağ şeride geçilir.

Özel Notlar: 1. Geçiş işlemi geçilecek aracın sağından yapılamaz.

2.Gece öndeki aracı takip ederken kısa farlar yakılır.Yan yana gelinceye

kadar bu şekilde devam edilir. Yan yana geldikten sonra uzun farlar yakılır.

 

 

12- ARKADAKİ ARACA YOL VERME

1. Arkadaki aracın geçiş işareti alındıktan sonra hız sabit tutulur.

2. Gerekirse hız azaltılıp, sağa yanaşıp durulur.

3. Başka bir aracı geçmeye veya dönüş yapmaya teşebbüs edilemez.

4. Dönüş ışıkları geç mesajı vermek anlamında kullanılamaz.

 

13- GERİYE GİTME VE GERİYE DÖNME

1. Tek yönlü yollarda duraklama ve park dışında

2. Otoyollarda

3. Bağlantı yollarında

4. Tünellerde

5. Köprülerde

6. Görüşün yetersiz olduğu tepe üstü, dönemeç ve virajlarda

7. Trafiğin yoğun olduğu iki yönlü yollarda geri geri gidilemez, geriye dönülemez

 

14-DÖNÜŞLER

Sağa Dönüşlerde;

1. Sağa dönüş işareti verilir.

2. Şehir içi yollarda en az 30m. Şehir dışı yollarda en az 150 m. Önceden sağ şeride girilir.

3. Hız azaltılır.

4. Karşıya geçen yayalar varsa geçiş hakkı onlara verilir.

5. Dar kavisle dönülür.

Sola Dönüşlerde

1. Sola dönüş işareti verilir.

2. Şehir içi yollarda en az 30m. Şehir dışı yollarda en az 150 m. Önceden gidişe ayrılan şeritlerin en soluna girilir.

3. Hız azaltılır.

4. Karşıya geçen yayalar, doğru giden araçlar varsa geçiş hakkı onlara verilir.

5. Geniş kavisle dönülür.

 

15- KAVŞAKLARDA GEÇİŞ HAKKI KURALLARI

1. Tali yoldakiler ana yoldakilere;

2. Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip araçlara;

3. Bütün sürücüler tramvaylara

4. Tramvay hattına çıkanlar hatta paralel yoldaki araçlara;

5. Bölünmemiş yoldakiler, bölünmüş yoldakilere;

6. Dönel kavşağın dışındakiler, dönel kavşağın içindekilere;

7. Geçiş yolundan çıkanlar karayolundaki diğer sürücülere;

8. Dönüş yapanlar doğru gidenlere;

9. Dönüş yapanlar yayalara;

10. Dönüş yapanlar varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere;

11. Motorsuz taşıtlar motorlulara;

12. Traktör veya iş makineleri diğer motorlu taşıtlara;

13. Motorlu taşıtlardan soldaki,sağdakine ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

 

 

16- GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLAR

1. Cankurtaran (Ambulans)

2. İtfaiye

3. Polis (Jandarma)

4. Trafik Polisi (Jandarma Trafik)

5. Yol Kurtarma Araçları

6. Sivil Savunma Araçları

7. Koruyan ve Korunan Araçlar görevli olmaları ve sesli-ışıklı cihazlarını birlikte kullanmak şartı ile trafik yasaklama ve kısıtlamalarına tabi değildirler.

Özel Notlar : 1. Bu araçların birbirleriye karşılaşması halinde geçiş üstünlüğü sırası yazıldığı gibidir.

2. Bu araçların duyulur veya görülür işaretini alan sürücüler her durumda geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

3. Sarı renkli tepe lambası olan hiçbir aracın geçiş üstünlüğü yoktur. Bu tepe lambasının kullanılmasındaki amaç, bu taşıtların kendilerini belli etmeleri, yolu kullanan sürücülerin dikkatli olmaları içindir.

 

17- DARALAN TAŞIT YOLLARINDA GEÇİŞ KOLAYLIĞI SAĞLAMA

1. Otomobil

2. Minibüs

3. Kamyonet

4. Otobüs

5. Kamyon

6. Arazi Taşıtı

7. Lastik Tekerlekli Traktör

8. İş Makinası

9. Motorsuz Taşıtlar’ın daralan bir yolda karşılaşmaları halinde yan yana geçiş güvenli değilse geçiş sırası yukarıdaki gibidir.

Özel Not: Karşılaşmanın eğimli bir yolda olması halinde inen sürücü çıkan sürücüye geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır.

 

18- DURMA-DURAKLAMA-PARKETME

Durma: Her türlü trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasıdır.

Duraklama : Yolcu indirip-bindirme veya yük yükleyip boşaltma amacıyla aracın kısa süreli durdurulmasıdır.

Parketme : Durma ve duraklama halleri dışında aracın uzun süreli bekletilmesidir.

Duraklamanın Yasak Olduğu Yerler:

1- Trafik işaret levhası ile belirtilen yerlerde

2- Sağ şerit dışındaki herhangi bir şeritte

3- Yaya okul ve demiryolu geçitlerinde

4- Tepe üstleri ve virajlarda

5- Otoyollarda

6- Kavşaklarda

7- Köprülerde

8- Bağlantı Yollarında

9- Otobüs,tramvay,minibüs,taksi duraklarında

10- Duraklamış veya parketmiş bir aracın yol tarafındaki yanında

11- İşaret levhalarına yaklaşım yönünde

12- Şehirlerarası yollarda

Özel Not: 1- Duraklamanın süresi en fazla 5 dakikadır.

                  2- Duraklama sırasında bulunulan şeritte en az yer işgal edilir, varsa banketten istifade edilir.

               3- Yolcular her zaman aracın sağından indirilip-bindirilir.

 

 

 

 

 

 

 

Parketmenin Yasak Olduğu Yerler:

1- duraklamanın yasak olduğu yerlerde

2- Geçiş yollarının önünde ve üzerinde

3- Yaya yolları üzerinde(kaldırımlarda)

4- Yangın musluklarına her iki yönde 5 m. Mesafe içinde

5- Kamuya açık tesislerin giriş çıkış kapılarına 5 m. Mesafe içinde

6- Diğer araçların çıkşlarına engel olacak şekilde.

Özel Not: Parkederken el freni çekilir, araç uygun vitese takılır, motor stop ettirilir, camlar ve kapılar kilitlenir, eğimli yolda ise tekerlekler sağa doğru çevrilir.

 

19- ARAÇLARIN IŞIKLARI

Yakını Gösteren Farlar: Geceleyin şehir içi yollarda, diğer araçları takip ederken veya onlarla karşılaşılması halinde, gündüz ise tünellere girerken kullanılır. Aydınlatma mesafesi 25 m.dir.

Uzağı Gösteren Farlar: Geceleyin şehirlerarası yollarda ve karanlık tünellerde kullanılır. Aydınlatma mesafesi 100 m.dir.

Selektör: Geceleyin araç sollarken, görüşün yetersiz olduğu tepe üstü-viraj veya kavşaklara yaklaşırken, ikaz amaçlı kullanılır.

Park Işığı (ön) : Arıza ve kaza gibi durumlarda kullanılır.

Park Işığı (Arka): Işıkların yakılmasıyla beraber arkada kendiliğinden yanar.

Sis Işığı : Sadece sisli-karlı ve yağmurlu havalarda yakını gösteren ışıklarla beraber kullanılır.

Dönüş Işıkları (Sinyaller) : Sağa veya sola dönüşlerde, öndeki aracı sollarken, şerit değiştirirken kullanılır.

Acil Uyarı Işıkları (Dörtlüler) : Acil durumlarda kullanılır.

Stop Işığı (Fren Lambası) : Frene basıldığında kendiliğinden yanar.

Geri Vites Işığı : Araç geri vitese takıldığında kendiliğinden yanar.

Plaka Işığı: Işıkların yakılmasıyla beraber kendiliğinden yanar. Normal hava şartlarında plakayı 20 m. mesafeden okutabilecek şekilde aydınlatmalıdır.

 

20- ARIZALI ARAÇLAR

1- Freni arızalı olmayan araçların çekilmesi:

- Çelik halat, çekme zinciri veya çelik çubuk ile çekilir.
- Çekme halatının uzunluğu en fazla 5m. olmalıdır.
- Halatın uzunluğu 2,5m. geçerse ortasına kırmızı yansıtıcı bağlanmalıdır
- Hız saatte 20km olmalıdır.

2- Freni arızalı olan araçların çekilmesi:

- Çeki demiri ile çekilmeli.
- Demir uzunluğu en fazla 1m. olmalı.
- Hız saatte 15km. geçmemeli.

Özel Not: 1-  Her iki durumda da yolcu ve yük taşınmamalı.

                2- Çekme işleminden önce araç yol dışına çıkartılıp işaretlenmelidir.

                3- Her araçta bir kenarı 45 cm. ölçülerinde eşkenar üçgen olan 2 adet işaretleme reflektörü bulunmalıdır.

 

21- SES-MÜZİK-GÖRÜNTÜ VE HABERLEŞME CİHAZLARI

1- Ses-müzik ve görüntü cihazlarının toplu taşıma araçlarında kullanılması yasaktır. Sadece şehirlerarası çalışan otobüslerde sürücünün kullanamayacağı bir yerde olması şartıyla kullanılabilir.

2- Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak yasaktır.

3- Korna sadece uyarı amaçlı kullanılır. Başka amaçla kullanmak yasaktır. (Kırmızı ışıkta beklerken korna çalmak gibi.)

4- Aracına hoparlör takmak isteyenler Trafik Tescil Kuruluşundan izin almak zorundadırlar.

 

22- OKUL TAŞITLARI

1- Bir aracın okul taşıtı olduğu arkasındaki ayırıcı işaretlerden anlaşılır.

2- Bu işaretlerden biri de ışıklı “DUR” işaret levhasıdır.

3- Işıklı dur işaret levhasının fren tertibatından bağımsız olarak çalışması gerekir.

4- Işıklı dur işaret levhası sadece öğrenci indirip bindirirken yakılır.

5- Bu levha yakılı iken diğer sürücüler durup beklemek zorundadır.

6- Taşıt içi düzeni sağlamak ve öğrencilerin inip binmelerine yardımcı olmak amacıyla rehber öğretmen bulunur.

7- Okul taşıtında öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar sabit olmalıdır.

 

23- ARAÇLARIN BOYUTLARI-AĞIRLIKLARI VE YÜKLENMESİ

1- Karayolunda trafiğe çıkacak olana bir aracın yüklü veya yüksüz genişliği en fazla 2.55, yüksekliği ise en fazla 4.00 m. olabilir.

2- Yapısı itibariyle bu sınırları aşan yüklere özel yük denilir. Bu yüklerin taşınması için Ulaştırma Bakanlığından  izin alınması zorunludur.

3- Araç yüklenirken karayoluna değmeyecek-dökülmeyecek-akmayacak-sızıntı yapmayacak-gürültü yapmayacak şekilde yüklenmelidir.

4- Aracın boyunu önden en fazla 1m. arkadan ise en fazla 2m. olacak şekilde şekilde yükleme yapılabilir. Yanlardan taşıma olmamalıdır.

5- Kamyon,kamyonet, römork ve yarı römorklarda ton başına 2 yolcu taşınabilir.

6- Traktörlerin römorklarında ton başına 3 kişi taşınabilir.

 

24-TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI

1- Bu araçlarda 6 kg.lık 2 adet yandın söndürme cihazının bulunması zorunludur.

2- Bu araçlarda 6 voltu geçmeyen pilli fener bulundurulabilir.

3- Bu araçların duraklamaları halinde diğer araçlara en az mesafesi 20 m.dir.

4- Bu araçların yükleme ve boşaltma işlemi sırasında 30m. çevresinde yanıcı-yakıcı-patlayıcı madde kullanılamaz.

5- Bu araçların yerleşim yerleri dışındaki yollarda takip mesafesi 50 m.dir.

6- Bu araçların parketmesi halinde başında gözcü bulunmalıdır.

 

 

25- OTOYOL KURALLARI

Erişme kontrollü karayolu:

Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur.

 

Otoyola girişte "hızlanma şeridi" çıkışta ise "yavaşlama şeridi" kullanılır. Otoyolda zorunlu haller dışında emniyet şeridine girmek yasaktır. Otoyolda duraklamak, park etmek, geri gitmek, geri dönüş yapmak YASAKTIR. Otoyollarda aksine bir işaret yoksa en az hız (40) km/saattir.

 

26- SÜRÜCÜLERİN VE YOLCULARIN KORUYUCU TERTİBAT KULLANMASI

1- Emniyet kemeri sadece otomobil, minibüs ve jeeplerde (tescilde otomobil gibi işlem gören arazi taşıtı) zorunludur.

2- Araçlarda ön koltukta 10 yaşın altındaki çocukların oturması yasaktır.

3- Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin koruma başlığı (kask) ve koruma gözlüğü takmaları, yolcuların ise sadece koruma başlığı takması zorunludur.

4- Motosikletlerde en fazla 1 yolcu taşınabilir.

 

27- YAYALAR İLE İLGİLİ KURALLAR

1- Yayalar, yaya yolu(kaldırım) veya banketlerden yürümek zorundadır.

2- Yaya yolu (kaldırım) olmayan yollarda yayalar sol banketten yürümek zorundadır.

3- Yolun karşı tarafına geçmek isteyen yayalar 100 m. Sağa, 100 m. sola bakar, bu mesafe içinde ışıklı geçit, yaya geçidi, okul geçidi veya herhangi bir kavşak varsa oraya kadar yürür, oradan karşıya geçerler.

 

28- ARAÇLARIN TESCİLİ

1- Askeri araçların tescili Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından;

2- Raylı sistemle çalışan araçlar, Bağlı Olduğu Kuruluş Tarafından;

3- Kamu kuruluşlarına ait iş makinaları Bağlı Olduğu Kuruluş tarafından;

4- Tarım kesiminde çalışan araçlar, Ziraat odaları tarafından;

5- Tarım kesiminde çalışmayan iş makinaları Sanayi veya Ticaret Odaları tarafından

6- Bunların dışında kalan bütün motorlu araçlar Trafik Tescil Şube veya Müdürlükleri tarafından tescil edilir.

 

Özel Notlar: 1- Motorsuz araçların tescili Belediyeler tarafından yapılır.

2- Gümrükten satın alınan veya ilk defa tescil olunacak bir aracı (0 km.) satın alanlar 3 ay içinde tescil işlemini yapmak zorundadır.

3- Daha önce tescil edilmiş aracı (2. el) satın alanlar, aracında renk değişikliği, adres değişikliği vb. durumları 1 ay (30 gün) içinde tescile bildirmek zorundadır.

4- Karayolunda aracınızı kullanabilmek için aracınızda ; a- Trafik Belgesi b- Tescil Belgesi (Sahiplik Belgesidir.) c- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortasıdır) d- Tescil Plakası olmak zorundadır.

5- Geçici plakaların geçerlilik süresi (A Tipi 6 gün, B tipi 30 gün, C tipi 6 gün, D tipi 30 gün, F tipi 30 gündür)

 

 

29- ARAÇLARIN MUAYENELERİ

1- Araçların muayeneleri Ulaştırma Bakanlığına bağlı Araç Muayene İstasyonlarında yapılır.

2- Hususi otomobiller ilk 3 yaş sonunda 2 yılda bir,

3- Resmi ve ticari plakalı otomobiller ilk 2 yaş sonunda yılda bir

4- Traktörler 3 yılda bir

5- Diğer motorlu araçlar yılda bir muayene ettirilir.

6- Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç a- Kazaya karışması halinde yetkili memur gerekli görürse, b- Araçta teknik değişiklik yapılırsa araç muayeneye sevk edilir.

 

30- SÜRÜCÜ BELGELERİ

Sınıfı               Kullandığı Araç                    Diğer Yetkisi                        Yaşı

A1                   Motorlu Bisiklet                       ------                         17

A2                   Motosiklet                             A1                             17

B                     Otomobil,minibüs,kamyonet      F                               18

C                     Kamyon                                 B-F                           22

D                     Çekici                                   C-B-F-                        22

E                     Otobüs                                 C-B-F                         22

F                      Traktör                                 ------                         17

G                     İş makinası                            ------                         18

H                     Özel Tertibatlı Araç                  ------                         17

 

Özel Notlar: 1- Hile ile alınan sürücü belgeleri ile sağlık şartlarını yitirenlerin sürücü belgeleri iptal edilir.

2- Ülkemizde uluslar arası sürücü belgesi “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu” tarafından verilir.

 

31- TRAFİK KAZALARI

Kazaya Karışanlar ;

1- Durmak, kaza yerini işaretlemek,

2- Yaralılara ilkyardım uygulamalarında bulunmak,

3- Kaza yerindeki durumu değiştirmemek,

4- Olayı görevlilere bildirmek,

5- İstendiğinde karşı tarafa evraklarını göstermek zorundadır.

 

Kaza Yerinden Geçenler;

1- Durmak, kaza yerini işaretlemek,

2- Yaralılara ilkyardım uygulamalarında bulunmak,

3- Kaza yerindeki durumu değiştirmemek,

4- Olayı görevlilere bildirmek,

5- Gerekiyorsa yararlıları hastaneye götürmek.

 

Trafik Görevlilerinin Görevleri;

1- Kaza tespit tutanağı düzenlemek,

2- Yol trafiğe kapanmışsa yolu trafiğe açmak,

3- Yolu kullanan diğer kişiler için ek bir tehlikenin olmaması için güvenlik önlemleri almak,

4- Yaralılara ilkyardımda bulunmak ve onları hastaneye sevk etmek,

5- Kaza yerindeki can ve mal güvenliğini sağlamak.

 

32- SÜRÜCÜLERİN ASLİ KUSUR HALLERİ

1- Kırmızı ışıkta veya yetkililerin “DUR” işaretinde durmamak,

2- Tek yönlü yola tersten girmek (Taşıt Giremez Trafik İşaretinin Olduğu Yola Girmek)

3- Bölünmüş yollarda veya çok şeritli yollarda karşı yönden gelen trafiğe ait yola girmek,

4- Arkadan çarpmak,

5- Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek,

6- Dönüş manevralarını yanlış yapmak,

7- Kavşaklarda ilk geçiş hakkı kuralına uymamak,

8- Daralan taşıt yollarında geçiş kolaylığı sağlamamak,

9- İki şeridi birden işgal etmek (şerit tecavüzü)

10- Manevraları düzenleyen kurallara uymamak,

11- Kurallara uygun olarak parketmiş araçlara çarpmak,

12- Yerleşim yerleri dışında duraklamak veya parketmek,

Özel Not: Asli kusurlu olarak ölümlü trafik kazasına karışanın sürücü belgesi 1 yıl geri alınır.

 

33- TRAFİK SUÇLARI VE KARŞILIĞI CEZALAR

1- Adli Cezalar (Trafik Mahkemeleri veya Sulh Ceza Mahkemeleri)

            a- Para Cezası

         b- Trafikten Men

         c- Belgelerin Geri Alınması

d- Hapis Cezası

2- İdari Cezalar (Trafik Polisi veya Jandarma Trafik)

            a- Para Cezası

         b- Trafikten Men

         c- Belgelerin Geri Alınması

d- Puan Cezası

Özel Notlar :1- Para Cezaları peşin veya 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirim uygulanır.

2- Para cezaları ilk 1 ay içinde ödenirse cezalı duruma düşülmez

3- Para cezaları 1 aydan sonraya kalırsa aylık %5 faiz uygulanır. Ancak faizlerle birlikte toplam tutar ana paranın 2 katını geçmez.

4- Geriye doğru bir yıl içinde 1. defa 100 ceza puanını dolduranın belgesi 2 (iki) ay süre ile geri alınır. Bu kişi 35 saat Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi görür.

5- Geriye doğru aynı yıl içinde 2. defa 100 ceza puanını dolduranın belgesi 4(dört) ay süre ile geri alınır. Bu kişi psiko-teknik muayeneye sevk edilir.

6- Geriye doğru aynı yıl içinde 3. defa 100 ceza puanını dolduranın belgesi süresiz geri alınır.

 

34- ARAÇLARDA BULUNDURULMASI GEREKEN ZORUNLU MALZEMELER

 

1- İlkyardım Çantası : Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve traktörlerde

2- Yangın Söndürme Cihazı : otomobil minibüs ve kamyonetlerde 1 kg.lık 1 adet

                                            Otobüs kamyon ve çekicilerde 6 kg. lık 1 adet

                                            Tehlikeli madde taşıyan araçlarda 6 kg.lık 2 adet

3- İşaretleme Reflektörü: Bütün motorlu araçlarda 2 adet (motosiklet-motorlubisiklet hariç)

4- Yedek Malzeme ve Takımlar : Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon çekici ve traktörlerde

5- Engel İşareti : Otobüs, kamyon ve çekicilerde

6- Stepne (yedek Lastik) : Sadece şehirlerarası yolcu taşıyan araçlarda.

 

35- ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

Uluslar arası Çalışma Örgütü (İLO) Üyesi olan Türkiye’nin 22/08/1999 tarihinde imzalanan ve 15 Temmuz 2003 tarihinde yasalaşan, Karayolu Taşımacılığında Ücretli Çalışan Şoförlerin Çalışma ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Avrupa Antlaşmasına (AETR) göre;

1- Bir günde kesintisiz araç kullanma süresi  4 saat 30 dakika

2- Bir günde kesintisiz çalışma süresi  5 saat

3- Mola süresi en az           45 dakika

  • (Mola, kesintisiz çalışma süresinden daha az bir zamanda verilecekse, her mola en az 15 dakika olmalıdır. Her halükarda 4,5 saat içinde toplamda en az 45 dakika mola verilmelidir)

 

 

4- Bir günde en fazla çalışma süresi  9 saat

   (Haftada 2 defayı geçmemek koşulu ile 10 saate çıkartılabilir.)

5- Bir günde kesintisiz dinlenme süresi 11 saat

    (Araçta iki şoför çalışıyorsa bu süre 8 saattir.)

    (Kesintisiz 11 saat dinlenme süresi bölünmüşse bu süreye 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır.)

6- Haftalık izin süresi 24 saat (1 tam gün)

7- Haftalık çalışma süresi              56 saat

8- Birbirini takip eden iki haftada çalışma süresi   90 saat

9- Kamyon-çekici ve şehirlerarası çalışan otobüslerde takoğraf cihazı bulundurmak ve kullanmak zorunludur.

10- Takoğraf kayıtlarının araçta bulundurulma süresi               1 ay

11- Takoğraf kayıtlarının işyerinde bulundurulma süresi           5 yıl

 

 


SRC BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

 


ODY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI 


 

ÜDY BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI